Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
på rygg, på ryggen [norsk]    gávulassii; gávvut [samisk]   (adv) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-215:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune