Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
ligge på ryggen [norsk]     [samisk]   (vfr) jur'rát 'ligge på ryggen med knærne opp'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
på rygg, på ryggen [norsk]    gávulassii; gávvut [samisk]   (adv) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-215:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune