Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
påvirke [norsk]    báidnit; váikkuhit [samisk]   (v) 1. (-inn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
påvirket [norsk]    influenced [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
påvirke hverandre [norsk]    interact [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tendens, skjevhet, partiskhet, forutinntatthet; påvirke [norsk]    bias [engelsk]   [baies] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
påvirke hverandre (gjensidig), gripe inn i (innvirke på) hverandre [norsk]    interact [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no