Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
par [bokmål/riksmål/nynorsk]    to like av en sort Foran på kjøretøyet står et par lykter. (kortspill) to kort med samme verdi Jeg har par i 7-ere to som har et forhold Arne og Gerd har blitt et par. noen få, ikke mange, mengden er ikke vesentlig, men heller en beskrivelese på at det ikke er lenge igjen eller at man ikke skal ha så mye Kan jeg få smake et par kjeks? Det er bare et par kilometer igjen til vi er fremme. (golf) (utellelig) en golfbanes lengdeverdi; golfresultat identisk med et forutbestemt antall slag på et gitt hull eller hele golfbanen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
par [norsk]    Pair [engelsk]   To kort med samme tall eller verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
par [norsk]    gáddadas [samisk]   (s) 'to ting av samme slag, f.eks. et par votter'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 257 omtrentlig(e)
Pari [norsk]    Pålydende.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
part [engelsk]    del; rolle; område; skilles; dele seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
PARC [engelsk]    PARC, Palo Alto Research Center [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Party [engelsk]    Selskap [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Para- [gresk]    ved siden av, nær ved [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
parse [engelsk]    tyde, lese, fortolke, tolke, analysere, parse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parti [norsk]    lot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
party [engelsk]    Fest [norsk]   PRT [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Parese [norsk]    Lett, ufullstendig lammelse.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
parado [spansk]    stående [norsk]   En person som står oppreist.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Parvus [latin]    liten, litt [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
parfum [fransk]    smaksvariant [norsk]   flavour [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
parent [engelsk]    forelder-, over- [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parser [engelsk]    se interpreter
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parent [engelsk]    overordnet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent [engelsk]    overordnet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parity [engelsk]    paritet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parese [norsk]    lett, ufullstendig lammelse
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Parese [norsk]    lett eller ufullstendig lammelse.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
parese [med. el. latin]    (Delvis) lammelse
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Lihpar [samisk]    Bleie [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
guppar [kåfjordsamisk]    lam [norsk]   (fjorårslam); (pl.: gubbarat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lihpar [samisk]    bleie [norsk]   (s) //bijai mánnái buhtes lihpariid 'hun skiftet rene bleier på ungen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
pariseo [spansk]    Lyst til å feste, dra på fest.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
parfait [fransk]    iskrem [norsk]   ice cream [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
parable [engelsk]    lignelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
partial [engelsk]    delvis; partisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
partial [engelsk]    delvis, (mat:) partiell [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
par(et) [norsk]    pair [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Basepar [norsk]    Bp [forkortelse]
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Parkett [norsk]    Gulvmateriale som er limt sammen av flere lag med nåletre med et slitelag av hardved, ofte eik. Kan også være massiv hardved.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Parsell [norsk]    Mindre del som er utskilt fra større grunneiendom.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
partner [norsk]     [samisk]   (s) //giehtalaga(id) šaddat (-tt-) ’bli partnere’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Partibok [norsk]    Book proving party membership
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
parquear [spansk]    å møtes et sted.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
paradigm [engelsk]    virkelighetsoppfatning; mønster; modell [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parti-ID [norsk]    lot ID [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Paraguay [norsk]    Paraguay [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feldspar [engelsk]    feltspat [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
parabola [engelsk]    parabel(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
parentes [norsk]    parantes, parangtes [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
partenze [italiensk]    avganger [norsk]   (på jb.stasj,/flypl.)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Paralyse [norsk]    lammelse, fullstendig tap av bevegelsesevne.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Paranoia [norsk]    er navnet på en sykdom, der kjennetegnet er at den som er syk har forfølgelsesvanvidd. Dvs. personen har vrangforestillinger, tror feks at alle visker bak ryggen eller følger etter vedkommende.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
paralyse [med. el. latin]    lammelse [norsk]   Total eller høygradig lammelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
paranoia [med. el. latin]    forfølgelsesvanvidd [norsk]   a) Populærbetegnelse på vrangforestillinger i forhold til det å bli forfulgt, eksempelvis etter bruk av sentralstimulerende midler. b) Kronisk psykisk sykdom, der pasienten opplever rigide, systematiske vrangforestillinger, f.eks. forestillinger om å bli forfulgt, storhetsforestillinger m.m.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
parasitt [med. el. latin]    Mikroorganisme som delvis eller totalt lever på og av en annen organisme. Som regel er tilstanden skadelig for verten. Parasitter som opptrer blant mennesker er f.eks. virus, sopp, protozoer, ormer og insekter.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Parallell [norsk]    Til veien, kommunikasjonsflaten kan bli sett fra begge sider av veien.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Partus, - [latin]    fødsel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Paralepis [latin]    Stor laksetobis [norsk]   marin (beinfisker, aulopider, laksetobisfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Parykkdue [norsk]    Topknot Pigeon [engelsk]   Lopholaimus antarcticus [latin]   20+ Mt. Lewis 13.11., 5 Kingfisher Park 14.11., 1 Crater NP 15.11. og 5+ Cathedral Fig Tree NP 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
partridge [engelsk]    rapphøne [norsk]   perdreau / perdrix [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
parasitic [engelsk]    snyltende [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
paragraph [engelsk]    avsnitt, linje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parameter [norsk]    parameter [engelsk]   (dvs. en konstant variabel som brukes i formler)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
paramount [engelsk]    største, altoverskyggende, over, foran [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parochial [engelsk]    provinsiell, trangsynt; sogne-, herreds-, menighets- [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
par value [engelsk]    pålydende verdi, nominell verdi [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
paragraph [engelsk]    avsnitt [norsk]   (paragraf)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parameter [norsk]    parameter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
partition [engelsk]    partisjon, (diskavsnitt) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parameter [norsk]    parameter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partition [engelsk]    partisjon, partisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partially [engelsk]    delvis [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
partition [engelsk]    oppdeling, separasjon, utskilling, partisjon, utsnitt, snitt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
partition [engelsk]    oppdeling(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
parabolsk [norsk]    parabolic [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
parameter [engelsk]    parameter(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
partition [engelsk]    partisjon(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
parallell [norsk]    paralell eller parallel [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
parallelt [norsk]    parallellt [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Parafili  [norsk]    Det å være "opphengt" i en seksuell tiltrekning mot objekter eller handlinger som er uvanlige for de fleste, og som vedkommende person ikke klarer å oppnå seksuell tenning og tilfredstillelse uten.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Parestesi [norsk]    unormale neurologiske følelser, som omfatter nummenhet, prikking, svie, kribling og hyperestesi (økt følsomhet).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Paraplegi [norsk]    Helt eller delvis lammelse av begge bena og den nedre halvparten av kroppen
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
paraplegi [med. el. latin]    Total, dobbeltsidig lammelse, oftest av nedre deler av kroppen, underekstremiteter inkludert.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
parre seg [norsk]    joatkkašit [samisk]   (v) 'parre seg (om hunder)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
partrederi [norsk]    shipping partnership [engelsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Paradegate [norsk]    Main street [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Parietalis [latin]    som hører til veggen [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pari passu [latin]    With equal pace [engelsk]   moving together
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
parallakse [norsk]    Avstanden et objekt flytter seg når man ser det fra ulike posisjoner (f.eks. venstre og høyre øye). Brukes f.eks. ved stereoskopiske bilder, der avstanden mellom øynene er ca 6cm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
paraphrase [engelsk]    omskrivning; omskrive, skrive om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
partnering [engelsk]    spille på parti; handle i kompaniskap [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parenteser [norsk]    brackets [engelsk]   (generelt - (), <>, {}, [])
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nøkkelpar [norsk]    key pair [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent web [engelsk]    overordnet webområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parenchyma [engelsk]    parenkym, -masse [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
paraboloid [engelsk]    paraboloide(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
parametric [engelsk]    parametrisert [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
partiskhet [norsk]    bealátvuohta [samisk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)284): (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Parachuters [engelsk]    Fallskjermjegere [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Parlamentet [kortform]    Europaparlamentet [norsk]   European Parliament [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
partigruppe [norsk]    party group [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
party group [engelsk]    stortingsgruppe [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Parus major [latin]    Kjøttmeis [norsk]   Great Tit [engelsk]   Dali, Ruili, Tengchong, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan, Laoye Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parykkhokko [norsk]    Crested Guan [engelsk]   Penelope purpurascens [latin]   2 La Selva 1/3, 1 ss 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus major [latin]    Kjøttmeis [norsk]   Great Tit [engelsk]   Mellom ett og fem ind. daglig i Corbett og tilsvarende i fjellområdene (fem ind. ved Mongoli Valley 3.3.).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paramosvale [norsk]    Brown-bellied Swallow [engelsk]   Notiochelidon murina [latin]   10 str Ollantaytambo- Machu Picchu 1.9., 2 Machu Picchu 2.9., 3 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paramospurv [norsk]    Paramo Seedeater [engelsk]   Catamenia homochroa [latin]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parykkstær [norsk]    Bristle-crowned Starling [engelsk]   Onychognathus salvadorii [latin]   2 sightings from the Lake Baringo cliffs: 3 birds 21/11 and 2 here the following day. Lake Baringo is at the southernmost part of the distribution of this NE African endemic species and remains a good place to see it.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradisenke [norsk]    Paradise Whydah [engelsk]   Vidua paradisaea [latin]   A total of 20-30 birds were seen at the Ndala Ranch, Voi 6/12, together with Pin-tailed, Straw-tailed and Steel-blue Whydah`s!
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
pariserhjul [norsk]    ferris wheel [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
participate [engelsk]    delta [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
particular  [engelsk]    detalj; spesiell [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
partinummer [norsk]    lot number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent node [engelsk]    overordnet node, overordnet node [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partnership [engelsk]    partnerskap, partnerskap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
particulate [engelsk]    finfordelt, i partikkelform [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
parametrize [engelsk]    parametrisere [norsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Parlamentet [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Paraklinisk [norsk]    utført utenfor det kliniske miljøet, dvs. ikke på legekontoret. Parakliniske tester kan utføres i et laboratorium (f.eks. en blodprøve) eller ved hjelp av spesialinstrumenter (f.eks. røntgen- eller MRI-skanning).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Paroksysmal [norsk]    som oppstår i spasmer eller tak.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Parselmouth [engelsk]    Ormmunn [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Paraoransje [norsk]    E110 [E-stoff]   Fargestoffer (kan skape/forsterke negativ atferd og allergi hos barn ifølge britiske forskere)
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Part of town [engelsk]    Bydel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Partiformann [norsk]    Party leader [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Paritetsdata [norsk]    Kontrolldata. 1) Brukes i datanettverk for å kontrollere at overføring av informasjon går riktig for seg. 2) Kontrolldata for informasjon lagret på RAID-disker. Regnes ut på bakgrunn av informasjonen som er lagret på RAID-diskene. Dersom feil oppstår, kan man ved hjelp av paritetsdata gjenskape informasjon som er gått tapt.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Partisjonere [norsk]    Å dele en harddisk i atskilte deler (partisjoner). Hver partisjon kan betraktes som en separat harddisk. Nyttig dersom man ønsker å ha flere operativsystemer på én maskin, eller ønsker et sterkere skille mellom brukerdata og systemdata.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
partistøtte [norsk]    support for political parties [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Pars, partis [latin]    del [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Parkløvfugl [norsk]    Common Iora [engelsk]   Aegithina tiphia [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parkløvfugl [norsk]    Common Iora [engelsk]   Aegithina tiphia [latin]   I alt seks ind. ved tårnet i Dhikala, Corbett 26.2. og fire ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paramotyrann [norsk]    Brown-backed Chat-Tyrant [engelsk]   Ochthoeca fumicolor [latin]   2 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parakittfalk [norsk]    Spot-winged Falconet [engelsk]   Spiziapteryx circumcinctus [latin]   1 str Famaillá-Graneros Town 22.11., 1+ Chancani Rd 23.11., 1 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paranáspurv [norsk]    Lesser Grass-Finch [engelsk]   Emberizoides ypiranganus [latin]   2 Ibera 29.11., 1 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parkløvfugl [norsk]    Common Iora [engelsk]   Aegithina tiphia [latin]   2 ind Kota Kinabalu Park 11., opptil 5 ind Sukau 13.-15., 1 ind Danum 17., 2 ind Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
parabolspeil [norsk]    Dype speil som omgir store deler av horisontale xenonkolber. Gir god utnyttelse av lyset.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
koordinatpar [norsk]    coordinate pair [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial melt [engelsk]    partiell smelt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Paraoransje  [norsk]    E110 [E-stoff]   fargestoff; Mattilsynet anbefaler å begrense inntak for barn med hyperaktiv atferd; Syntetisk gult azofargestoff. Det er rapportert flere tilfeller av reaksjoner på dette stoffet. Registrerte symptomer er høysnue, elveblest eller astma.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Parka, anorak [engelsk]    Anorakk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
partition off [engelsk]    fradele [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Paries, -etis [latin]    vegg, side [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Paralepididae [latin]    Laksetobisfamilien  [norsk]   Barracudinas [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Paralepididae [latin]    Laksetobisfamilien [norsk]   Familie (bl.a. stor laksetobis, liten laksetobis)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Parus thruppi [latin]    Somalimeis [norsk]   Northern Grey Tit [engelsk]   2 sightings from Lake Baringo: 4 birds logged 21/11 and 2 birds 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paranáparula [norsk]    White-rimmed Warbler [engelsk]   Basileuterus leucoblepharus [latin]   5+ El Palmar 29.11. Etter dette sett eller hørt daglig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
paradis, havn [norsk]    haven [engelsk]   (figurativt)
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
parallellport [norsk]    parallel port [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent object [engelsk]    overordnet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent window [engelsk]    overordnet vindu [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial order [engelsk]    partiell ordning [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
particulation [engelsk]    knusing, finfordeling [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Parkinsonisme [norsk]    skjelving, muskelstivhet, sene bevegelser
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
parkinsonisme [med. el. latin]    Symptomer forenlig med Parkinsons sykdom: Skjelving, hemmede muskelfunksjoner og stivhet. Årsaken er forandringer i midthjernens basalganglier (særlig substantia nigra). Oftest er sykdommen et resultat av alderdom, men hos visse pasienter kan parkinsonisme være utløst av f.eks. CO-forgiftning, encephalitt, sirkulasjonsforstyrrelser eller sykdom i stoffskiftet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Parceltankskip [norsk]    En parceltanker er et tankskip som er beregnet på å føre en lang rekke lasttyper samtidig.
Maritim ordliste © MaritimStart
Parens patriae [latin]    Parent of the country [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Paradistanagar [norsk]    Paradise Tanager [engelsk]   Tangara chilensis [latin]   4 Eco Amazonia 4.9., 1-3 TRC 7.-8.9., relativt vanlig Manu Road 14.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus funereus [latin]    Skifermeis [norsk]   Dusky Tit [engelsk]   Only recorded by us in Kakamega Forest: 5 birds 26/11 and the same number recorded 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parktrillefugl [norsk]    Pied Triller [engelsk]   Lalage nigra [latin]   1 ind Kota Kinabalu Park 11., 2 ind Manukan Island 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
particular, in [engelsk]    særlig, spesielt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
navn/verdi-par [norsk]    name-value pair [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paragraph mark [engelsk]    avsnittsmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parallellenhet [norsk]    parallel device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parameterblokk [norsk]    parameter block [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent project [engelsk]    hovedprosjekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent element [engelsk]    opphavselement [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
paragrafrytter [norsk]    §-rytter [FEIL]   (se siden om paragraftegnet)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
parallellkrets [norsk]    shunt [engelsk]   shunt [med. el. latin]   1. Forbindelse mellom blodårer. 2. Forbindelse mellom hulformede organ, for eksempel tarmer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Parafin (røyk) [norsk]    PARAFFIN WAXES AND HYDROCARBON WAXES [engelsk]   molekylformel: (PARAFFIN WAX (PETROLEUM))
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Party spokesman [engelsk]    Fraksjonsleder [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
paring, samleie [norsk]    Coitus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Par pare refero [latin]    I return like for like [engelsk]   tit for tat retaliation
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Parykkpapegøye [norsk]    Speckle-faced Parrot / Speckle-fronted Parrot [engelsk]   Pionus tumultuosus [latin]   1 + 1H Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
paragraph break [engelsk]    avsnittsskift [norsk]   (teknisk: brukes av stiler)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
paragraph style [engelsk]    avsnittsstil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parameter query [engelsk]    parameterspørring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial replica [engelsk]    delreplika [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parlamentarisme [norsk]    styreform som gir parlamentet (Stortinget) kontroll over den utøvende makt (regjeringen), og innebærer at regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget. Stortinget kan gi uttrykk for mistillit til regjeringen, og dermed tvinge den til å gå av. Stortingsflertallet avgjør hvem som skal ha regjeringsmakten. Det betyr ikke at en regjering alltid må ha flertallet bak seg, men den kan ikke fortsette å styre med flertallet imot seg. Grunnloven fastslår at Kongen velger sitt råd, regjeringen, men på grunn av parlamentarismen er det egentlig folket, gjennom stortingsvalg, som indirekte avgjør hvilken politisk regjering vi skal ha. Det er nemlig folket som avgjør hvordan partisammensetningen i stortinget skal være. Ett av poengene med parlamentarismen, er at Stortinget har anledning til å fremme mistillit mot Regjeringen. Da må regjeringen gå av. Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget, og kan bare sitte så lenge stortingsflertallet ønsker det. Mer...
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Parkskjærelerke [norsk]    Australian Magpie-lark [engelsk]   Grallina cyanoleuca [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus monticolus [latin]    Orientmeis [norsk]   Green-backed Tit [engelsk]   Dali, Lijang, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus spilonotus [latin]    Gulkinnmeis [norsk]   Yellow-cheeked Tit [engelsk]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parula pitiayumi [latin]    Ildparula [norsk]   Tropical Parula [engelsk]   3 Tapantí 4/3, 5 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus monticolus [latin]    Orientmeis [norsk]   Green-backed Tit [engelsk]   Observasjoner som følger: En ved hotellet i Naini Tal ved ankomst 28.2., 10 i Naini Tal 1.3. (særlig ved Snow View Ridge), syv ved Sat Tal 2.3. og fem ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parula pitiayumi [latin]    Ildparula [norsk]   Tropical Parula [engelsk]   10+ Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paroaria gularis [latin]    Rødhettekardinal [norsk]   Red-capped Cardinal [engelsk]   1 TRC 7.-8.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parykkperlehøne [norsk]    Crested Guineafowl [engelsk]   Guttera pucherani [latin]   A flock of 5 birds suddenly appeared on the Mida Trail, Sokoke Forest 5/12. They quikly disappeared, however, and were not seen again, at great frustration to the members of the group that were walking after the others and dipped out on them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parula pitiayumi [latin]    Ildparula [norsk]   Tropical Parula [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
parallellsignere [norsk]    co-sign [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
paragraph indent [engelsk]    avsnittsinnrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
participant code [engelsk]    deltakerkode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
participant list [engelsk]    deltakerliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial fraction [engelsk]    delbrøk(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
partiellderivert [norsk]    partial derivative [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Partielle anfall [norsk]    Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Inkluderer både Enkle partielle anfall (EPA) og  Komplekse partielle anfall (KPA).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Parkinson, Pansy [engelsk]    Parkassen, Petrea [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Pares cvm paribvs [latin]    Like persons with like persons [engelsk]   Birds of a feather flock together
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Partialobligasjon [norsk]    Et gjeldsbrev som lyder på en andel i et større lån. Kreditor har som regel..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Parus major minor [latin]    Kjøttmeis [norsk]   Great Tit [engelsk]   Denne hvitbukete undedrarten var fåtallig omkring Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parula gutturalis [latin]    Flammeparula [norsk]   Flame-throated Warbler [engelsk]   1 San Gerardo de Dota 18/2, 10 ss 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
parva / albicilla [latin]    Ubestemt [norsk]   Mellom to og fem sett daglig i Keoladeo, bortsett fra 12 ind. 23.2. Sett daglig i Corbett/Ramnagar med mellom ett og fire ind., to ved Sat Tal 2.3. og fem ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus xanthogenys [latin]    Gulbrynmeis [norsk]   Black-lored Tit [engelsk]   Tre ved Forktail Stream 28.2., ett ind. Naini Tal 29.2., fem ved Sat Tal 2.3. og to ved Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus albiventris [latin]    Hvitbukmeis [norsk]   White-bellied Tit [engelsk]   The most common Tit of the trip, although nowhere numerous: 1 seen at our hotel in Nairobi 16/11, 6 on Mt. Kenya 17/11, 2 at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, 2 at Lake Nakuru 20/11 and 1 in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paroaria coronata [latin]    Gråkardinal [norsk]   Red-crested Cardinal [engelsk]   1 Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 5 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paroaria capitata [latin]    Gulnebbkardinal [norsk]   Yellow-billed Cardinal [engelsk]   5 str Famaillá-Graneros Town 22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
parental controls [engelsk]    sperrefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parental Controls [engelsk]    Sperrefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parental Controls [engelsk]    Sperrefunksjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parts requisition [engelsk]    delerekvisisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parietal fixation [engelsk]    tarmfiksering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
parental guidance [engelsk]    PG [forkortelse/akronym]   (om film: ingen aldersgrense, men enkelte scener kan være sterke for mindre barn)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Parkinsons sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Party hele natten [norsk]    #-) [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Particeps criminis [latin]    Partner in crime [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Paradise Riflebird [engelsk]    Skjellbukparadisfugl [norsk]   Ptiloris paradiseus E [latin]   Opptil 15FF sett og flere MM hørt Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus fringillinus [latin]    Masaimeis [norsk]   Red-throated Tit [engelsk]   1 bird seen in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 constituted our only sighting of the species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
party group leaders [engelsk]    lederne i partigruppene [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
parliamentary period [engelsk]    valgperiode [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Paramphithoe hystrix [latin]    Amfipode  [norsk]   Amphipoda [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Pardalotus punctatus [latin]    Flekkdiamantfugl [norsk]   Spotted Pardalote [engelsk]   1 Warrumbungle NP 23.11., 4-5 Cocopara NP 25.11. og 1 og 4-5 Grampians NP 30.11. og 1.12. "Yellow-rumped Pardalote" Pardalotus punctatus xanthopygus, 1 og 4 Wyperfeld NP 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pardalotus striatus [latin]    Stripediamantfugl [norsk]   Striated Pardalote [engelsk]   1 Warrumbungle NP 23.11., 2 v/Booberoi State Forest 24.11., 1 og 10 Deniliquin 26. og 28.11., relativt vanlig Wyperfeld NP 28. og 29.11. og 10+ Grampians NP 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis gularis [latin]    Gråhettebuttnebb [norsk]   Grey-headed Parrotbill [engelsk]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parabuteo unicinctus [latin]    Kaktusvåk [norsk]   Harris' Hawk [engelsk]   1 El Infiernillo 21.11., 3 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
paragraph formatting [engelsk]    avsnittsformatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
parent business unit [engelsk]    overordnet forretningsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
partial localization [engelsk]    delvis lokalisering, delvis lokalisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parlamentarisk leder [norsk]    (Stortinget) lederen av en partigruppe
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Parents Are Watching [engelsk]    foreldrene mine ser på [norsk]   PAW [slang]
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
Parents are watching [engelsk]    Foreldre alarm [norsk]   PRW [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Paraliparis bathybius [latin]    Svartringbuk [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Paradoxornis unicolor [latin]    Brunbuttnebb [norsk]   Brown Parrotbill [engelsk]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis brunneus [latin]    Brunvingebuttnebb [norsk]   Brown-winged Parrotbill [engelsk]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pardirallus nigricans [latin]    Askerikse [norsk]   Blackish Rail [engelsk]   1 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parrot-billed Sparrow [engelsk]    Tykknebbspurv [norsk]   Passer gongonensis [latin]   1 in our hotel garden in Nairobi 16/11, up to 7 daily at Lake Baringo 20/11-22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
partition boot sector [engelsk]    oppstartssektor for partisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Parliamentary Librarian [engelsk]    Stortingsbibliotekar [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Parliamentary Archivist [engelsk]    Stortingsarkivar [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Parliamentary Ombudsman [engelsk]    Stortingets Ombudsmann for forvaltningen [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Paradoxornis webbianus [latin]    Rosenbuttnebb [norsk]   Vinous-throated Parrotbill [engelsk]   Tengchong, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis zappeyi E [latin]    Gråhodebuttnebb [norsk]   Crested (Grey-hooded) Parrotbill [engelsk]   2 ind Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis fulvifrons [latin]    Okerbuttnebb [norsk]   Fulvous Parrotbill [engelsk]   3 ind Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis verreauxi [latin]    Mandarinbuttnebb [norsk]   Golden Parrotbill [engelsk]   2 ind Huayan Peak - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis webbianus [latin]    Rosenbuttnebb [norsk]   Vinous-throated Parrotbill [engelsk]   2-5 Beidaihe 2., 3., 20. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pardaliparus venustulus [latin]    Gulbukmeis [norsk]   Yellow-bellied Tit [engelsk]   1 og delvis 2 oppholdt seg på Happy Island 11.-18.5. Hekkeoppførsel?!
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parodi’s Hemispingus [engelsk]    Cuzcotanagar [norsk]   Hemispingus parodii E [latin]   3+ Abra Malaga 26.9., 1 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
menddo, beare, áhppar [samisk]    altfor [norsk]   (adv) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(1)56, Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-683: áhppar; ahppar; ahpár Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: áhppar dávja 'altfor ofte'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Paradoxornis alphonsianus [latin]    Kastanjebuttnebb [norsk]   Ashy-throated Parrotbill [engelsk]   Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
paratoluensulfonylklorid [norsk]    tosyl chloride [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
parkbelte i industriområde [norsk]    green belt in an industrial area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
partigruppene i Stortinget [norsk]    the party groups in the Storting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Parva leves capiunt animas [latin]    Small things occupy light minds [engelsk]   (small things amuse small minds)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Part (i forvaltningsretten) [norsk]    En part defineres i ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Pardirallus sanguinolentus [latin]    Blyrikse [norsk]   Plumbeous Rail [engelsk]   5 Huacarpay Lake 11.9., 3 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
parasympatiske nervesystem [med. el. latin]    Den ene delen av det autonome nervesystemet, dvs. nerveimpulser mennesker ikke kan kontrollere selv. Det parasympatiske nerevesystemet. Nervefibrene går ut gjennom fire av de tolv hjernenervene, samt nerver som går ut sakralt fra ryggmargen. Fibrene synapser nær eller i veggene til målorganene. Impulsdannelsen styres dels reflektorisk, dels av hypothalamus. Effekten av parasympatisk tonus kan være: Langsom hjerterytme, god tarmbevegelse, økt spyttutskillelse og bronkiene utspiles.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
partly owned limited company [engelsk]    aksjeselskap (deleid) [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
parent content type template [engelsk]    mal for overordnet innholdstype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
TP-ledning, snodd ledningspar [norsk]    twisted-pair cable [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
partiell differensiallikning [norsk]    partial differential equation [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
partnership, limited partnership [engelsk]    kommandittselskap [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
parlamentarikerkomiteen for EøS [norsk]    EEA Joint Parliamentary Committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Paroksysmal nokturnal hemglobinuri [norsk]    (PNH). Uvanlig tilstand med episodisk hemoglobinuri (nærvær av fritt hemoglobin, dvs. det oksygenførende fargestoffet i de røde blodlegemene som normalt finnes i blodet, men ved denne sykdommen i urinen) som helst kommer om nettene. Skyldes hemolyse (sprengning eller oppsmuldring av de røde blodlegemene slik at hemoglobinet får spre seg i blodplasmaet) av ukjent årsak.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
parallellkjøring, flerprosessering [norsk]    multiprocessing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parcelling of land into building plots [engelsk]    tomteinndeling [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Pars maior lacrimas ridet et intus habet [latin]    You smile at your tears but have them in your heart [engelsk]   (Martialis)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Parturient montes, nascetur ridiculus mus [latin]    Mountains will be in labour, and an absurd mouse will be born [engelsk]   (all that work and nothing to show for it)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
STP-ledning, skjermet snodd ledningspar [norsk]    shielded twisted pair cable [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Parva scintilla saepe magnam flamam excitat [latin]    The small sparkle often initiates a large flame [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom