Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
pen [bokmål/riksmål/nynorsk]    noko som har ein tiltalande utsjånad. Ho var pen. Vi hadde det peneste huset.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
pen [afrikaans]    penn (skriveredskap)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
pen [engelsk]    penn
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
pen [nederlandsk]    penn (skriveredskap)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Pen [norsk]    Beautiful, pretty [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 103 omtrentlig(e)
open [engelsk]    åpen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
open [engelsk]    åpen [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
penis [norsk]    popolo [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
penis [norsk]    cibu, cihppa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Pentan [norsk]    PENTANE [engelsk]   molekylformel: C5H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Penger [norsk]    Money [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
pensel [norsk]    Penicillus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
pensel [norsk]    brush [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
clopen [engelsk]    åpenlukket [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
penger [norsk]    denaro [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Penger [norsk]    se Hvitvaskingsdirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
pendant [engelsk]    hengende ornament, motstykke [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
penalty [engelsk]    straff; uheldig følge; bot, mulkt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pent up [engelsk]    innestengt, innesperret; oppdemmet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
My Open [engelsk]    Mine åpne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pending [engelsk]    Venter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lykopen [norsk]    E160d [E-stoff]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Lykopen [norsk]    E160d [E-stoff]   fargestoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Pentanal [norsk]    PENTANAL [engelsk]    Valeraldehyd [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Propen [norsk]    1-PROPENE [engelsk]   molekylformel: C3H6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Penis, - [latin]    kjønnslem [norsk]   (gr. syn.: Phallus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pennatus [latin]    fjærformet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pensieve [engelsk]    Tanketank [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
penthouse [norsk]    Amerikansk betegnelse på lydhode for magnetisk eller digital lyd. Normalt plassert over projeksjonsverket.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
pen flick [engelsk]    penneflikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pen input [engelsk]    penneinndata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Penetrans [norsk]    andelen individer med et spesifikt sett gener (gentype) som uttrykker aktuell egenskap i fenotypen (også kalt manifestasjonshyppighet).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Penetrans [norsk]    Del av individer som har en mutasjon som gir en bestemt sykdom, som har kliniske symptomer på sykdommen. En sykdom sies å ha redusert eller ufullstendig penetrans dersom de kliniske symptomene ikke alltid uttrykkes i individet som har den sykdomsfremkallende mutasjonen.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Pen jente [norsk]    Cappa niedda [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Pentandial [norsk]    PENTANEDIAL [engelsk]    Glutaraldehyd [synonym]   molekylformel: C5H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentansyre [norsk]    PENTANOIC ACID [engelsk]    Valeriansyre [synonym]   molekylformel: C5H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentylamin [norsk]    1-PENTANAMINE [engelsk]   molekylformel: C5H13N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
penicillin [norsk]    penicillin [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Pensum, -i [latin]    det som er avveiet, plikt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
penneknapp [norsk]    pen button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tablet pen [engelsk]    tavlepenn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fortroppen [norsk]    Advance Guard, The [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Pengemarked [norsk]    En fellesbetegnelse på det markedet hvor korte lån (sertifikater, etc.) omsettes. Disse lånebevisene har en løpetid på inntil I år. På grunn av meget høye transaksjonsbeløp er pengemarkedet dårlig egnet for direkte investeringer for vanlige investorer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
3-Jodpropen [norsk]    1-PROPENE, 3-IODO- [engelsk]    Allyljodid [synonym]   molekylformel: C3H5I
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentaboran  [norsk]    PENTABORANE(9) [engelsk]   molekylformel: B5H9
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Penna , -ae [latin]    fjær [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
pentecostal [engelsk]    pinsevenn; pinse-  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bla-knappen [norsk]    browse button [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lungetoppen [norsk]    cranial lung [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Gullsnoppen [norsk]    Golden Snitch [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
3-Brompropen [norsk]    1-PROPENE, 3-BROMO- [engelsk]    Allylbromid [synonym]   molekylformel: C3H5Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Klorpropen [norsk]    1-PROPENE, 3-CHLORO- [engelsk]    Allylklorid [synonym]   molekylformel: C3H5Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentyletanat [norsk]    ACETIC ACID, PENTYL ESTER [engelsk]    Amylacetat, Pentylacetat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentylnitrat [norsk]    NITRIC ACID, PENTYL ESTER [engelsk]    Amylnitrat [synonym]   molekylformel: C5H11NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pendeltyrann [norsk]    Long-tailed Tyrant [engelsk]   Colonia colonus [latin]   2 La Selva 1/3, 2 ss 2/3, 2 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pendeltyrann [norsk]    Long-tailed Tyrant [engelsk]   Colonia colonus [latin]   2 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pendeltyrann [norsk]    Long-tailed Tyrant [engelsk]   Colonia colonus [latin]   3 Araucaria Prov. Park 1.12., 3 Uruguai Prov. Park 2.12., 2 ss 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
penselstrøk [norsk]    brush strokes [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pennetegning [norsk]    Ink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
penicilliner [med. el. latin]    Gruppe av antibiotika, som har virkning på ulike typer bakterier. P. tilhører betalaktam-antibiotika, og er vanligvis lite toksisk, men kan hos enkelte fremkalle allergiske reaksjoner. Resistensproblemtaikken rundt penicillin er delvis forårsaket av et overforbruk av antibiotikumet. De forskjellige typene er: Vanlige penicilliner, som ofte er førstevalg ved infeksjoner. Betalaktamasestabile penicilliner, som brukes ved infeksjon med gule stafylokokker (s.aureus). Bredspektrede penicilliner, en gruppe som bare brukes ved spesielle, bakterielle infeksjoner. Resistens mot denne typen penicilliner er et økende problem. Andre penicilliner brukes først og fremst ved urinveisinfeksjoner."
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Pen og flink [norsk]    Chappa [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
1-Fenylpropen [norsk]    BENZENE, 1-ETHENYL-2-METHYL- [engelsk]    2-Vinyltoluen, Metylstyren, 2-Metylstyren [synonym]   molekylformel: C9H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Fenylpropen [norsk]    BENZENE, (1-METHYLETHENYL)- [engelsk]    Metylstyren [synonym]   molekylformel: C9H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentakloretan [norsk]    ETHANE, PENTACHLORO- [engelsk]   molekylformel: C2HCl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentylnitritt [norsk]    NITROUS ACID, PENTYL ESTER [engelsk]    Amylnitritt [synonym]   molekylformel: C5H11NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pendente lite [latin]    While a suit is pending [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
penge- ...... [norsk]    monetary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pendant group [engelsk]    påhengt gruppe [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Pentaklorfenol [norsk]    PHENOL, PENTACHLORO- [engelsk]   molekylformel: C6HCl5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentylpropanat [norsk]    PROPANOIC ACID, PENTYL ESTER [engelsk]    Amylpropanat [synonym]   molekylformel: C8H16O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
utdeler-knappen [norsk]    Button [engelsk]   en liten rund knapp som flyttes fra spiller til spiller med klokka etter hver hånd, for teoretisk å indikere hvem som er utdeleren i hver hånd.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
penal liability [engelsk]    straffansvar [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
utenfor kroppen [norsk]    ex vivo [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
soppene, soppen [norsk]    the fungi [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
1,3-Diklorpropen [norsk]    1-PROPENE, 1,3-DICHLORO- [engelsk]   molekylformel: C3H4Cl2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Your fly is open [engelsk]    Braccae tuae aperiuntur [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Penetalia mentis [latin]    The innermost recesses of the mind [engelsk]   Heart of hearts
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Penelope obscura [latin]    Sothokko [norsk]   Dusky-legged Guan [engelsk]   2 Calilegua 13.11., 1 ss 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pengemarkedsfond [norsk]    Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i sertifikater og obligasjoner med en rentebindingstid på mindre enn ett år (også kalt 'pengemarkedsinstrumenter'). Dette innebærer at den avkastningen du oppnår i mindre grad (enn for obligasjonsfond) er avhengig av kursutviklingen, og i større grad er avhengig av renten på de aktuelle 'instrumentene'.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Penetrasjonstest [norsk]    Test av sædcellenes evne til å ta seg igjennom livmorhalssekretet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Heksafluorpropen [synonym]    1,1,2,3,3,3-Heksafluor-1-propen [norsk]   1-PROPENE, 1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO, -  [engelsk]   molekylformel: C3F6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pentaklornaftalen [norsk]    molekylformel: C10H3Cl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
opphopes, kroppen [norsk]    R33 [risikokode]   Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
A slip of the pen [engelsk]    Lapsus calami [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Penelope jacquacu [latin]    Jungelhokko [norsk]   Spix’s Guan [engelsk]   Relativt vanlig i Tambopataområdet 5.-11.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., relativt vanlig Pantiacolla 19.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Motta med kroppen [norsk]    Ukemi-waza [japansk]   Fallteknikk
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Penelope montagnii [latin]    Andeshokko [norsk]   Andean Guan [engelsk]   5 Manu Road 12.9., 2 ss 13.9., 2 ss 15.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
utseende ved åpen [norsk]    open appearance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pensjonsforsikring [norsk]    Kapital- eller livrenteforsikring som går inn under de særregler som er gitt om pensjonsforsikring i lovgivningen for øvrig.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Pentaklornitrobenzen [norsk]    BENZENE, PENTACHLORONITRO- [engelsk]    Quintozen [synonym]   molekylformel: C6Cl5NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
pistol, håndvåpen [norsk]    metal [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Pentakaliumtrifosfat [norsk]    E451 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Pentakaliumtrifosfat [norsk]    E451ii [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Penelope purpurascens [latin]    Parykkhokko [norsk]   Crested Guan [engelsk]   2 La Selva 1/3, 1 ss 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pentanatriumtrifosfat [norsk]    E451 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Pentanatriumtrifosfat [norsk]    E451i [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
3-Klor-2-metyl-1-propen [norsk]    1-PROPENE, 3-CHLORO-2-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C4H7Cl
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Pensjonskassedirektivet [norsk]    2003/41/EC [direktivkode]   Directive 2003/41/EC of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision. Official Journal L 235, 23/09/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Pentaerytritoltriakrylat [norsk]    2-PROPENOIC ACID, 2-(HYDROXYMETHYL) -2-[[(1-OXO-2-PROPENYL)OXY]METHYL]-1,3-PROPANEDIYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C14H18O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
penge- og kredittpolitikk [norsk]    monetary and credit policy [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
i levende vev, i kroppen [norsk]    in vivo [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Pentaerytritoltetranitrat  [norsk]    1,3-PROPANEDIOL, 2,2-BIS[(NITROOXY)METHYL]-, DINITRATE (ESTER) [engelsk]   molekylformel: C5H8N4O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
pengeinnsamling, innsamlingsaksjon [avløserord]    fund raising [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
autentisk, energisk, reflektert og åpen [norsk]    Authentic, Energetic, Reflective, and Open [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
på stedet, der den er, i kroppen, inne i kroppen [norsk]    in situ [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
That which is postponed is not dropped. Inevitable is yet to happen [engelsk]    Quod differtur, non aufertur [latin]   (Sir Thomas More)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
administrerbar, til innvortes/medikamentell bruk, for innføring i kroppen [norsk]    administrable [engelsk]   for medikamentell innføring, som kan brukes medisinsk, som kan føres inn i kroppen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
i glass, i ikke-levende medium, eksperimentelt, i laboratoriet, utenfor kroppen [norsk]    in vitro [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen