Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
person [engelsk]    Et menneske slik det opptrer i en sosial sammenheng Han er en underlig person.  – Min onkel triller piller, fra barnevers-samlingen Lille Persille, 1961, Inger Hagerup En person omkom i trafikkulykke i Hordaland. Jeg hater den personen jeg var. Tre personar vart pågripne av politiet i Kinsarvik på onsdag. En enhet som juridisk sett svarer til et menneske, juridisk person. Firmaet er også eid av en tredje person. (grammatikk) grammatisk kategori for pronomen. «Du» er det personlege pronomenet i andre person. En litterær skikkelse. Hamlet er dramaets hovedperson.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
person [dansk]    person
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
person [engelsk]    person
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 59 omtrentlig(e)
Personal [engelsk]    Personlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personale [norsk]    personnel [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
In person [engelsk]    In propria persona [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
personvern [norsk]    privacy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salesperson [engelsk]    selger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personalsjef [norsk]    Head of Personnel Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
personsøker [avløserord]    pager [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
personnummer [norsk]    social security number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personstemme [norsk]    ekstra støtte til enkeltpersoner på den stemmeseddelen du bruker. Du setter merke (kryss, hake eller annet tegn) ved siden av navnet på kandidaten du vil støtte. Du kan gi personstemme til så mange du vil på samme seddel.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Personel Unit [engelsk]    Team personal [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
personalmøte [norsk]    staff meeting [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Persona grata [latin]    welcome person [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
personal name [engelsk]    navn [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontaktperson [norsk]    contact person [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personal data [engelsk]    personlige data [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ukjent person [norsk]    nomen nescio [engelsk]   NN [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
personalenheten [norsk]    Office of Human Resources [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Juridisk person [norsk]    Legal personality [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Juridisk person [norsk]    Rettssubjekt som ikke er et menneske, men som opptrer utad som en enhet, st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
personalisering [norsk]    personalization [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personvernbrudd [norsk]    privacy compromise [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personalavdeling [norsk]    personnel department [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
personvernpolicy [norsk]    privacy policy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personal trimmer [engelsk]    skjærebrett [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Personforsikring [norsk]    Forsikring der forsikringstilfellet, dvs. Begivenheten/hendelsen som utbetalingen av forsikringen er gjort betinget av, er knyttet til en person.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
personalutvikling [norsk]    personnel development [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Persona non grata [latin]    unwelcome person [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
personal computer [engelsk]    personlig datamaskin [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personal schedule [engelsk]    personlig tidsplan [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personal settings [engelsk]    personlige innstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personal Settings [engelsk]    Personlige innstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personal Transfer [engelsk]    Privat overføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personalized menu [engelsk]    tilpasset meny [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personal computer [engelsk]    PC el. pc [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Against the person [engelsk]    In personam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
personlig interesse [norsk]    privat interest [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Personer i nærheten [norsk]    People Near Me [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personer i nærheten [norsk]    People Near Me [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personlig ID-nummer  [norsk]    personal identification number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personal information [engelsk]    personlige opplysninger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personvernerklæring [norsk]    privacy statement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personverndirektivet [norsk]    95/46/EC [direktivkode]   Directive 95/46/EC of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Official Journal L 281/95. Se også Datapersonverndirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
personlig ansvarsrett [norsk]    right to assume personal responsibility [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Personal Area Network [engelsk]    Personlig nettverk (PAN - Personal Area Network) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
personlighetsspalting [norsk]    schizofreni [med. el. latin]   En samlebetegnelse på psykiske sykdommer som opptrer allerede hos unge mennesker. Kjennetegn er tankeflukt, vrangforestillinger og hallusinasjoner.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Personalisert tjeneste [norsk]    En tjeneste spesielt tilpasset den brukeren som til enhver tid er innlogget.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
personlighetsforandringer [norsk]    Wesensveranderung [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Personlighetsforstyrrelse [norsk]    en sykelig forstyrrelse av hvordan en person ser på seg selv. Det finnes mange forskjellige former. Noen kan tro at alle andre ser ned på dem, andre kan tro at de greier alt bedre enn andre. Mange er svært umodne og ustabile i humøret. Når en har en personlighetsforstyrrelse vil dette i varierende grad påvirke kontakten med andre mennesker. De kommer ofte i konflikt med andre, spesielt personer i sin egen familie. Ofte er de også deprimerte.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
personal og administrasjon [norsk]    Personnel and Administration [engelsk]   ADMIN [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
I yield to a greater person [engelsk]    Cedo maiori [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
innholdseier, opphavsperson [norsk]    content owner [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
In the form of a poor person [engelsk]    In forma pauperis [latin]   in a humble or abject manner
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
personal information manager [engelsk]    personlig informasjonshåndtering [norsk]   pim [akronym]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
personalsjef, personalkonsulent [avløserord]    human resource manager [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
allsidig person / altmuligperson [avløserord]    allrounder [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
personally identifiable information [engelsk]    personlig identifiserbar informasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Personlige allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]    PADL [akronym]   Eksempler: kle på seg, spise, personlig hygiene, kontinens, bevege seg/være oppegående
Demensordliste © Pfizer AS
persons performing civilian national service [engelsk]    sivile tjenestepliktige [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
personvern, personlige opplysninger, privatliv [norsk]    privacy [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no