Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
pipe [bokmål]    konstruksjon laget for å røyke tobakk med; tobakkspipe, vasspipe rør laget for å føre røyk ut av større konstruksjoner som bruker brensel; fabrikkpipe, skorstein, skorsteinspipe gammel målenhet fløyte, instrument der luft blåses gjennom et rør og - for de mest avanserte - ulike toner skapes ved å åpne og luke ulike ventiler langs pipens rør del av musikkinstrument der denne delen fungerer etter samme prisipp som ovenfor, sekkepipe, orgelpipe
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
pipe [engelsk]    pipe; ting til å røyke tobakk med (musikkinstrument) fløyte rør; hult emne
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Pipe [norsk]    Chimney [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
pipe [engelsk]    (data-)ledning, rør, kanal [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
pipe [engelsk]    viderelede, overføre, kanalisere [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
pipe [engelsk]    datakanal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pipe [norsk]    bitnjut; spitnjat [samisk]   (v) pipe 1. om fugler og hunder: bitnjut (-nj-) pipe 2. om mennesker: spitnjat (-nj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
halfpipe [norsk]    snørenne [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
pipeline [engelsk]    kommandokø, kanal [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
pipeline [norsk]    pipeline [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Piperazin [norsk]    PIPERAZINE [engelsk]   molekylformel: C4H10N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Piperidin [norsk]    PIPERIDINE [engelsk]   molekylformel: C5H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
named pipe [engelsk]    navngitt rør [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
named pipe [engelsk]    navngitt datakanal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pipe cross [engelsk]    T-rør [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pipe union [engelsk]    union, rørunion [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pipe nipple [engelsk]    ansatsnippel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
washover pipe [engelsk]    utvaskerrør [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
anonymous pipe [engelsk]    anonym kanal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pipe connector [engelsk]    union, rørunion [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
skorstein, pipe [norsk]    chimney [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
public sewer pipe [engelsk]    offentlig avløpsledning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
PIPERIDINE, 1-NITROSO- [engelsk]    1-Nitrosopiperidin [norsk]    N-Nitrosopiperidin [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
storm water drainage pipe [engelsk]    overvannsledning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet