Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
planet [bokmål/nynorsk]    (astronomi) Et stort himmellegeme som kretser rundt en stjerne i en fast bane, men som ikke selv er en stjerne.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
planet [engelsk]    (astronomi) planet, klode
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
planet [norsk]    johtonásti [samisk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
planetary [engelsk]    planetarisk, planet- [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
planetbiter [norsk]    planetisimals [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
planet mill [engelsk]    planetmølle [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tilbøyelighet; helning; vinkelen mellom den jordmagnetiske kraft og horisontalplanet [norsk]    inclination [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no