Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
prim [norsk]    cuohkudat, cuvkkodat [kåfjordsamisk]   (gomme uten så mye fett)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 42 omtrentlig(e)
prime [engelsk]    initiere, klargjøre, preparere, avsikre, lade opp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
prime [engelsk]    primisk [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Primus [norsk]    Primus [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Primer [norsk]    Kort oligonukleotid, ofte 15-25 baser lang, som baseparer spesifikt til "målsekvens", hvor polymerasen kan starte syntesen av en komplementær "tråd". Viktig for PCR/Sekvensering.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Primero [spansk]    [pri-ME-rå] Første
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Priming [norsk]    Se grunning.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
primeurs [fransk]    tidliggrønnsaker [norsk]   early vegetables [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
primitiv [norsk]    primitiiva; álgobajálaš, vuolledásat [samisk]   (a) 3. (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
primarily [engelsk]    først og fremst [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
prime time [norsk]    beste sendetid [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Prima facie [latin]    At first sight; on the face of it [engelsk]   (in law, an obvious case that requires no further proof)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
primary key [engelsk]    primærnøkkel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
primary key [engelsk]    primærnøkkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primærsone [norsk]    primary zone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primær disk [norsk]    Primary disk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primærenhet [norsk]    primary unit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primærvindu [norsk]    primary window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primtall(et) [norsk]    prime, prime number [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Primærtumor [norsk]    Stedet hvor svulsten oppsto
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Primærmarked [norsk]    Se førstehåndsmarked.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Primum mobile [latin]    Prime mover [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
primærtabell [norsk]    primary table [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Primary school [engelsk]    Folkeskole [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Prime Minister [engelsk]    Statsminister [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
primary buffer [engelsk]    hovedbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primary master [engelsk]    primær hovedserver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primusdrivstoff [norsk]    pressure appliance fuel [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
prima colazione [italiensk]    frokost [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Primær amenore [norsk]    Fravær av menstruasjonsblødninger hos kvinner som aldri har hatt menstruasjonsblødninger.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
primary calendar [engelsk]    hovedkalender [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
primærpartisjon [norsk]    primary partition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Primum non nocere [latin]    The first thing is to do no harm [engelsk]   (Hippocratic oath)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
primær museknapp [norsk]    primary mouse button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Primus inter pares [latin]    First among equals [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
primary health care [engelsk]    kommunehelsetjeneste [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
primært webområde [norsk]    root web [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Primolius auricollis [latin]    Gulnakkeara [norsk]   Golden-collared Macaw [engelsk]   4 Calilegua 13.11., 4 ss 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Primær progressiv MS [norsk]    personer med denne formen for MS opplever ikke vanligvis distinkte tilbakefall, forbedringsperioder eller tilfriskning, men blir progressivt mer uføre over tid. Denne formen for MS er vanlig hos mennesker som utvikler lidelsen etter 40-års alder (omtrent 25 % av alle MS-pasienter). Primær progressiv MS er en av fire typer MS (benign, relapsing-remitting, sekundær progressiv).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
primary business contact [engelsk]    hovedforretningskontakt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Primum viveri deinde philosophari [latin]    Live before you philosophize [engelsk]   Leap before you look
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
primary and lower secondary school [engelsk]    grunnskole [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Primolius couloni / Propyrrhura couloni [latin]    Blåhodeara [norsk]   Blue-headed Macaw [engelsk]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no