Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
primitiiva; álgobajálaš, vuolledásat [samisk]    primitiv [norsk]   (a) 3. (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune