Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
justert prisverdi [norsk]    adjusted price value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prisverdig, rosverdig [norsk]    commendable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prisverdig, rosverdig [norsk]    laudable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no