Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
rátnu [kåfjordsamisk]    grene  [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
rátnut [samisk]    gråne [norsk]   (v) (-n-) //sávza rátnugodii 'sauen begynte å bli grå i ulla'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
máhtta, rátnu [kåfjordsamisk]    matte [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Rátnu skielgá [kåfjordsamisk]    Mønsterbordene i grena er skjeve [norsk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune