Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
redde [bokmål/riksmål/nynorsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
redde [norsk]    gádjut [samisk]   (v) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
bredde [norsk]    transverde width [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dekksbredde [norsk]    beam [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Båndbredde [norsk]    I dagligtale sier båndbredden noe om hvor stor overføringskapasitet man har. Dess større båndbredde dess raskere overføring.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
strekbredde [norsk]    line width [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
båndbredde [norsk]    bandwidth [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
båndbredde [norsk]    bandwidth [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spantebredde [norsk]    moulded breadth [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
spaltebredde [norsk]    gap opening [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fingerbredde [norsk]     fingerbredd/fingerbredde el. fingerbreidd [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tabuleringsbredde [norsk]    tab width [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gjenopprette, redde [norsk]    recover [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tekstfil med fast bredde [norsk]    fixed-width text file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konkurranse om båndbredde [norsk]    bandwidth competition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
redde seg; hoppe av; hoppe ut [norsk]    bail out [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Redde Caesari quae sunt Caesaris [latin]    Render unto Caesar the things that are Caesar's [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
intervall, (data)område, rekkevidde, variasjonsbredde [norsk]    range [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Redder than the rose, whiter than the lilies, fairer than everything, I will always glory in thee [engelsk]    Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior, semper in te glorior [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom