Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
register [engelsk]    register
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
register [engelsk]    registrere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
register [norsk]    registry [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
register [norsk]    registtar [samisk]   (s) (-star-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
in register [engelsk]    på linje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cash register [engelsk]    Kassa-apparat [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Land Register [engelsk]    grunnboka [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
register true [engelsk]    sett i kegel [norsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
registerfarge [norsk]    registration colour [engelsk]   [bildebehandling, DTP]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Folkeregister [norsk]    Fortegnelse over innvånere i et lokalt område. En eller flere kommuner utgjør et folkeregisterdistrikt. Enhver som er fast eller midlertidig bosatt innen distriktet er pliktig til å avgi visse nærmere bestemte opplysninger til folkeregisteret. Likningskontoret er registerfører i kommunen.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
registernøkkel [norsk]    registry key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
invoice register [engelsk]    ankomstregistrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
registeroppstart [norsk]    registry boot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Eiendomsregister [norsk]    Påbudt kommunalt register over grunneiendommer i kommunen. Registeret har opplysninger om gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer, areal, bygninger, adresse, eier og henvisning til målebrevprotokoller.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Aksjonærregister [norsk]    Lovbefalt fortegnelse over aksjonærene i et selskap . Se aksjebok.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Aksjeeierregister [norsk]    Styret i allmenaksjeselskap er forpliktet til å opprette slikt register i V..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
registered file type [engelsk]    registrert filtype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
register, stikkordliste, indeks [norsk]    index [engelsk]   (teknisk i makroer, programmering, databaser, dels regneark: indeks)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no