Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
rename [engelsk]    endre navn, gi nytt navn (til) [norsk]   (omdøpe)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Rename [engelsk]    Gi nytt navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Renal  [norsk]    som har med nyrene å gjøre.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Renalis [latin]    som hører til nyren [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Rename Group [engelsk]    Gi nytt navn til gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rename this To Do [engelsk]    Gi nytt navn til dette gjøremålet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
(møte)sted, konkurransearena [norsk]    venue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
The gladiator is formulating his plan in the arena [engelsk]    Gladiator in arena consilium capit [latin]   (i.e., too late) (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom