Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
rename [engelsk]    endre navn, gi nytt navn (til) [norsk]   (omdøpe)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Rename [engelsk]    Gi nytt navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Renal  [norsk]    som har med nyrene å gjøre.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Renalis [latin]    som hører til nyren [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Rename Group [engelsk]    Gi nytt navn til gruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
renal pelvis [med. el. latin]    nyrebekken [norsk]   Del av nyren der urinen samler seg før den går over i urinlederne som går til urinblæren.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Rename this To Do [engelsk]    Gi nytt navn til dette gjøremålet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mønsterfelt i grena [norsk]    dáidni, stáhpi [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
(møte)sted, konkurransearena [norsk]    venue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
The gladiator is formulating his plan in the arena [engelsk]    Gladiator in arena consilium capit [latin]   (i.e., too late) (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom