Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
rev [vulpes vulpes]    rovdyr i hundefamilien; Vulpini.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
rev [dansk]    rev (grunne, banke under vann som er så grunn at havet bryter)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
rev [svensk]    rev (grunne, banke under vann som er så grunn at havet bryter) (sjøfart) rev (del av et seil på som kan samles sammen med tau for å gjøre seilflaten mindre)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Rev [norsk]    (å reve) En rekke hull tvers over storseilet; ved hjelp av bånd gjennom hullene kan en del (en stripe) av seilet trekkes sammen så seilflaten blir mindre.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
rev [norsk]    rieban [samisk]   (s) //rieban lea beatnaga fuolki (ordtak) 'reven er i slekt med hunden' , dvs. ’krake kjenner make’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 85 omtrentlig(e)
brev [norsk]    letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revet [norsk]    grated [engelsk]   rapé(e) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
revne [norsk]    revne el. rivne [FØR]   s. og v.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
skrev [norsk]    hárči, hirri [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
revle [norsk]    revlet [kåfjordsamisk]   v.
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
reveal [engelsk]    røpe; avsløre; vise; åpenbare [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revere [engelsk]    høyakte, vise stor respekt for [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revive [engelsk]    få nytt liv; komme til bevissthet; gjenopplive; fornye [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revert [engelsk]    tilbakestille [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
revoke [engelsk]    tilbakekalle, kalle tilbake [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reveal [engelsk]    viser, indikerer [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
revolt [norsk]    revolte [GÅR UT]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Revnio [norsk]    Diffindo [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Revisor [norsk]    En autorisert person som kontrollerer at balanse og resultatregnskapet samsvarer med det bokførte regnskapet, og at oppstillingen av bedriftens økonomiske forhold er lovmessig beskrevet og gir et riktig økonomisk bilde av virksomheten. Alle aksjeselskaper har plikt til å ha revisor. For personlige selskaper er dette med enkelte unntak frivillig.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
reverse [engelsk]    omvendt [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
revenue [engelsk]    inntekter [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Revehai [norsk]    Alopias vulpinus [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, gråhaier, revehaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Reverse [engelsk]    Verso [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Rødrev [norsk]    Red Fox [engelsk]   Vulpes vulpes [latin]   2 v/Cocopara NP 25.11. og 1 Wyperfeld NP 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
revisit [engelsk]    nytt besøk, gjensyn; besøke igjen, gjense [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revolve [engelsk]    dreie; rotere, dreie seg, gå rundt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revisor [norsk]    auditor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revenue [engelsk]    omsetning, inntekter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Revival [engelsk]    Vekkelsesmusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revival [engelsk]    gjenoppliving, fornyelse [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
revenues [engelsk]    inntekter [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
snødrev [norsk]    muohtabodga; muohtaborga [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-91: muohtabodga (-dgg-); jf muohtaborga (-rgg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
målebrev [norsk]    certificate of tonnage [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Revespurv [norsk]    Fox Sparrow [engelsk]   Passerella iliaca [latin]   1 ind Logan Canyon - UT 16.6. og 1 ind Salmon River Valley - ID 21.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
reverence [engelsk]    ærefrykt, stor respekt, ærbødighet; høyakte, vise stor respekt for [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fraktbrev [norsk]    bill of lading [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revet opp [norsk]    disrupted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
makkegrev [norsk]    čirva [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
revelation [engelsk]    avsløring; stor overaskelse; åpenbaring [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
revet løs [norsk]    torn away [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
følgebrev [norsk]    cover letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsbrev [norsk]    newsletter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revocation [engelsk]    opphevelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revebjelle [norsk]    digitalis [med. el. latin]   Digitalis er en samlebetegnelse på hjertemuskelstyrkende substanser (digitalisglykosider) fra de tørkete bladene til enkelte revebjelleplanter (digitalis purpurea og digitalis lanata). Digitalis-legemidler virker styrkende på hjertets sammentrekning og demper hjerterytmen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Magellanrev [norsk]    Great Red Fox [engelsk]   Dusicyon (Pseudalopex) culpaeus [latin]   (Colpeo Zorro) 1 Chancani Rd 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
revaluering [norsk]    revaluation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revet papir [norsk]    Paper tearing [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Jakobs brev [norsk]    Jak [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Judas' brev [norsk]    Jud [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
standardbrev [norsk]    form letter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reverse -a/v [engelsk]    snu, omvendt, baklengs, tilbake [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
revision mark [engelsk]    korrekturmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reverse fault [engelsk]    reversforkastning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
luftfraktbrev [norsk]    airway bill [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
reven skriker [norsk]    rieban riehču / bárgu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
reverse-lookup [engelsk]    omvendt oppslag [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
revisjonsspor  [norsk]    audit trail [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reverse lookup [engelsk]    omvendt oppslag [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reverberations [engelsk]    etterklang, romklang [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
revenue, income [engelsk]    inntekt, omsetning [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Revisjonsretten [kortform]    Den europeiske revisjonsretten [norsk]   EC Court of Auditors [engelsk]   (EUs institusjoner)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Revehaifamilien [norsk]    Alopidae [latin]   Familie (bl.a. revehai)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
reverse osmosis [engelsk]    omvendt osmose [norsk]   filtrering gjennom hinne som bare er gjennomtrengelig for vann
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
revmatisk feber [norsk]    febris rheumatica [med. el. latin]   En autoimmun sykdom med allergisk reaskjon etter en bakterieinfeksjon. Kan føre til hjerteklaff-problem eller gikt i leddene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Reverse snobbery [engelsk]    Snobbe ned [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Argentinagrårev [norsk]    Grey Pampa Fox [engelsk]   Dusicyon (Pseudalopex) griseus [latin]   (Argentine Grey Zorro) 1 JVG 20.11., 1 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flaterev/Minirev [norsk]    En malje i storseilets akterlik, ca.25 cm. opp fra underliket hvor en linje (haling) som kan trekke maljen ned og ut mot bomnokken er tredd igjennom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Revelare pecunia! [latin]    Show me the money! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Enkelt gjeldsbrev [norsk]    Et gjeldsbrev som ikke fyller kravene til omsetningsgjeldsbrev. Enkle gj..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Reverse lettering [engelsk]    speilvendt tekst [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Peters andre brev [norsk]    2. Pet [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
revaskularisering [med. el. latin]    gjenoppretting av blodstøm [norsk]   1. Oppretting av nye blodårer i et skadet område. 2. Blodstrøm gjennom et område som har vært uten blodtilgang en stund, for eksempel etter at man har løst opp en blodpropp i hjertet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Revisordirektivet [norsk]    se Selskapsdirektiv nr 8.
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
oversendelsesbrev [norsk]    gávvareive [samisk]   (s) (-ivv-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
review of a permit [engelsk]    fornyet behandling av tillatelse [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
reverse engineering [norsk]    omvendt utvikling, tilbakevikling, inversutvikling [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Peters første brev [norsk]    1. Pet [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' andre brev [norsk]    2. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Revers transkriptase [norsk]    virusenzym som kan reversere den normale retningen for informasjonsoverføringer. Vanligvis går genetisk informasjon over fra DNA til RNA til protein (den sentrale testen til Francis Crick), men revers transkriptase syntetiserer DNA fra RNA.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Eksigibelt gjeldsbrev [norsk]    Et gjeldsbrev med påtegnelse på gjeldsbrevet om at utstederen, d.v.s debito..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ihendehavergjeldsbrev [norsk]    Også kalt ihendehaverobligasjon. Gjeldsbrev hvor ihendehaveren er rette kre..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Johannes' tredje brev [norsk]    3. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rev, korallrev, grunne [norsk]    reef [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
elektronisk nyhetsbrev [norsk]    e-newsletter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reverse mutation assay [engelsk]    tilbakemutasjonstest [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Johannes' første brev [norsk]    1. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
post, e-post, brev, e-brev [norsk]    mail [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reverse-phase chromatography [engelsk]    fasereversert kromatografi [norsk]   kromatografi med omvendte faser
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Revera linguam latinam vix cognovi [latin]    I don't really know all that much Latin [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Reverse Address Resolution Protocol [engelsk]    RARP [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft