Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ringperm [norsk]    riekkesluovdi [samisk]   (s) (-vdd-) (RO) /riekkesluovdái bidjat áššebáhpáriid 'legge sakspapirer i ringperm'; jf perm
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune