Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
ris [norsk]    rice [engelsk]   riz [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
RIS [engelsk]    RIS, RIS [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ris [norsk]    rissi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 332 omtrentlig(e)
RISK [norsk]    Regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital. Et system for å unngå dobbelbeskatning på aksjer i Norge.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Gris [norsk]    Pig [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
pris [norsk]    price [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
pris [norsk]    price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
iris [engelsk]    regnbuehinne, irisblender [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pris [norsk]    prezzo [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
iris [norsk]    regnbuehinnen. Regnbuehinnen er den fargede ringen omkring pupillen
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
iris [med. el. latin]    regnbuehinnen [norsk]   Den delen av øyet som er farget og omringer pupillen. Iris inneholder glatte muskler, som gjør at pupillen kan skifte størrelse etter lysforholdene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Gris [norsk]    :8) [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Gris [norsk]    Spiidni [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Risiko [norsk]    Usikkerhet om fremtidig kursutvikling.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
ristes [norsk]    shake well before use [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Alaris [latin]    vingeaktig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
debris [engelsk]    etterlate matrialle [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Risiko [norsk]    Risiko er definert som sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe, multiplisert med konsekvensene det vil få om den inntreffer. Herved følger at en hendelse som inntreffer sjelden kan innebære stor risiko dersom konsekvensene er alvorlige.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
febris [med. el. latin]    feber [norsk]   Kjernetemperatur i kroppen på over 37 grader Celsius. Forårsakes oftest av pyrogener som forstyrrer kroppens egne termostat i hjernestammen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Volaris [latin]    som hører til håndflaten [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
rissole [fransk]    kjøttfylt postei [norsk]   paté filled with meat [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
risrett [norsk]    risotto [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
ascaris [med. el. latin]    spolorm [norsk]   En innvollsorm som kan finnes hos mennesker. Forårsaker en tilstand som kalles ascariasis.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kostpris [norsk]    Prisen som ble betalt for et verdipapir da det ble ervervet, inkl. omkostninger ved kjøpet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Anularis [latin]    som hører til liten ring [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Os, oris [latin]    munn [norsk]   (gr. syn.: Stoma)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Klitoris [norsk]    Cinnataggen [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Axillaris [latin]    som hører til armhulen [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bipolaris [latin]    med to poler [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Mus, -ris [latin]    mus, muskel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Zonularis [gresk]    som hører til lite belte [norsk]   gr.adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ex libris [latin]    From the Library (of) [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sui iuris [latin]    Of one's own right [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
salgspris [norsk]    sales price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
risteboks [norsk]    Shakerbox [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Kåt gris [norsk]    Roatso ballo [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Cellularis [latin]    forsynt med celler [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Granularis [latin]    kornet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vascularis [latin]    (blod)karholdig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
rispudding [norsk]    rice pudding [engelsk]   riz au lait [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
enhetspris [norsk]    unit price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
minstepris [norsk]    bevakning [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ristropper [norsk]    Stropper langs bunnen av jollen, som besetningen stikker føttene under når de skal lene seg seg ut over ripa.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Risikostige [norsk]    Betegnelse på hvor høy/lav risiko det er ved plassering av sparekapital i ulike verdipapirer/fonds.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
fakturapris [norsk]    invoice amount [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Articularis [latin]    som hører til ledd [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Binocularis [latin]    som hører til begge øyner [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Mater, -ris [latin]    mor [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vesicularis [latin]    som hører til liten blære [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sui generis [latin]    Of his/her/its kind [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Svi generis [latin]    Of its own kind unique [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ris de veau [fransk]    kalvebrissel [norsk]   sweetbreads [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Risikopremie [norsk]    Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Anser, -eris [latin]    gås [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Arbor, -oris [latin]    tre [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Femur, -oris [latin]    lår [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Humor, -oris [latin]    væske [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Latus, -eris [latin]    side [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Lepus, -oris [latin]    hare [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sudor, -oris [latin]    svette [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tuber, -eris [latin]    forhøyning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Vomer, -eris [latin]    plogskjær [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
justert pris [norsk]    adjusted price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eará, earis [samisk]    annen [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: earis (-rrás-); (s) //galgatgo mii vuordit muhtun earrása (eará)? 'skal vi vente på en annen?' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-859: dahkat nugo earrásat 'gjøre som de andre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Corpus, -oris [latin]    kropp, legeme [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Flexor, -oris [latin]    bøyer [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Glomus, -eris [latin]    nøste [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Pectus, -oris [latin]    bryst [norsk]   (gr. syn.: Thorax)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tensor, -oris [latin]    spenne- [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Turgor, -oris [latin]    spenning, trykk [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ureter, -eris [latin]    urinleder [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Venter, -tris [latin]    buk [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Viscus, -eris [latin]    innvoll [norsk]   (gr. syn.: Splanchnum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Corpsus Juris [norsk]    Studentorkester ved det Juridiske fakultet i Oslo. Startet i 1963. Anses av..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ara militaris [latin]    Soldatara [norsk]   Military Macaw [engelsk]   2 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Overstyr pris [norsk]    Override Price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Solea vulgaris [latin]    Tunge  [norsk]   Sole [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Solea vulgaris [latin]    Tunge [norsk]   marin (beinfisker, flatfisker, tungefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Aura popularis [latin]    The popular breeze [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
indirekte pris [norsk]    indirect price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bulter, Terris [norsk]    Higgs, Terrence [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Risikotoleranse [norsk]    Et begrep som beskriver hvor store kurssen investor er villig til å akseptere. Er vanligvis større ved langsiktige investeringer (mer enn 5 år), og mindre ved kortsiktige investeringer (1-2 år).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Abductor, -oris [latin]    utoverfører [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Adductor, -oris [latin]    innoverfører [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Arrector, -oris [latin]    reiser opp [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Extensor, -oris [latin]    utstrekker [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Receptor, -oris [latin]    mottaker [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Liparis liparis [latin]    Vanlig ringbuk [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Eiusdem generis [latin]    Of the same kind [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Halcyon chloris [latin]    Jadeisfugl [norsk]   Collared Kingfisher [engelsk]   2 og 3-4 Edmonton 16. og 19.11. og 1 Ellis Point 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aythya collaris [latin]    Ringand [norsk]   Ring-necked Duck [engelsk]   WY, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aythya collaris [latin]    Ringand [norsk]   Ring-necked Duck [engelsk]   1 F dammer ved San Vito 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trogon collaris [latin]    Båndtrogon [norsk]   Collared Trogon [engelsk]   2 San Gerardo de Dota 20/2, 4 Tapantí 4/3, 1 F ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trogon collaris [latin]    Båndtrogon [norsk]   Collared Trogon [engelsk]   1 Eco Amazonia 3.9. og 6.9., 2 Pantiacolla 20.9., 1 ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lanius collaris [latin]    Svartryggvarsler [norsk]   Common Fiscal [engelsk]   A common and widespread Shrike, seen on most days throughout the trip. So common in suitable habitat that on many days we did not put any number on the daily log. Least common on the extention week and actually not seen by us at the coast.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nicator gularis [latin]    Østnikator [norsk]   Eastern Nicator [engelsk]   We saw, or heard, several in Sokoke Forest: 2 here 4/12 and 5 birds 5/12. Although known to be a very shy bird, we did manage to get some superb views a few times.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Risemaurvarsler [norsk]    Giant Antshrike [engelsk]   Batara cinerea  [latin]   H Calilegua 13.11., 2 ss 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
RISK-regulering [norsk]    RISK ble fjernet fra og med 2006 i forbindelse med innføring av den nye aksjonærmodellen. I en overgangsperiode på 10 år kan akkumulert RISK fremføres inntil andelene innløses. Andeler kjøpt etter 2006 vil kun beskattes etter de nye reglene med skjermingsfradrag (se egen definisjon). Slik har RISK vært: RISK står for Regulering av aksjens Inngangsverdi med endring i selskapets Skattlagte Kapital. Systemet skulle hindre at aksjonærene ble beskattet for kapital som allerede var beskattet i aksjeselskapet. RISK-regulering ble foretatt årlig, men fikk skattemessig betydning for andelseierne først det året andelene ble realisert.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
angina pectoris [med. el. latin]    hjertekrampe [norsk]   Smerte og trykkfornemmelse over brystet. Kommer vanligvis ved anstrengelser, men i alvorlige tilfeller også i hvile. Skyldes for lite blod til hjertet i forhold til det som trengs.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Indicator, -oris [latin]    angiver [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Tu fui, ego eris [latin]    What you are, I was [engelsk]   What I am, you will be (This is found on graves and burial sites)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sturnus vulgaris [latin]    Stær [norsk]   Common Starling [engelsk]   Vanlig i New South Wales og Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sturnus vulgaris [latin]    Stær [norsk]   European Starling [engelsk]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Piprites chloris [latin]    Grånakkepiprit [norsk]   Wing-barred Piprites / Wing-barred Manakin [engelsk]   1H Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paroaria gularis [latin]    Rødhettekardinal [norsk]   Red-capped Cardinal [engelsk]   1 TRC 7.-8.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 2 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Numida meleagris [latin]    Hjelmperlehøne [norsk]   Helmeted Guineafowl [engelsk]   Fairly common in all national parks with suitable habitat; our best days were 19/11 (50 birds in Hell`s Gate NP) and 20/11 (40 birds in Nakuru NP). Good numbers also recorded at Lake Bogoria, Masai Mara and Tsavo West NP.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ploceus ocularis [latin]    Brillevever [norsk]   Spectacled Weaver [engelsk]   Four sightings: 1 at the Naro Moru River Lodge, Mt. Kenya 16/11 and 17/11, 1 at the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 19/11 and 3 in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Piprites chloris [latin]    Grånakkepiprit [norsk]   Wing-barred Piprites [engelsk]   1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sturnus vulgaris [latin]    Stær [norsk]   European Starling [engelsk]   5+ Buenos Aires 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
gris / pattegris [norsk]    piglet [engelsk]   cochon / cochon de lait [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
overføringspris [norsk]    transfer price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sinus maxillaris [latin]    Overkjevebihule [norsk]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
Sphincter, -teris [gresk]    lukkemuskel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Et sic de ceteris [latin]    And so to of the rest [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In forma pauperis [latin]    In the form of a poor person [engelsk]   in a humble or abject manner
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Carduelis chloris [latin]    Grønnfink [norsk]   European Greenfinch [engelsk]   2 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Columba rupestris [latin]    Steindue [norsk]   Hill Pigeon [engelsk]   Vanlig i Qinghai
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hirundo rupestris [latin]    Klippesvale [norsk]   Crag Martin [engelsk]   Regelmessig fra og med Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prunella collaris [latin]    Alpejernspurv [norsk]   Alpine Accentor [engelsk]   1 ind Dali, 6-7 ind Kanda Shan Pass
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Monticola gularis [latin]    Hvitstrupesteintrost [norsk]   White-throated Rock-Thrush [engelsk]   Fåtallig men regelmessig Happy Island. 1 M Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Poecile palustris [latin]    Løvmeis [norsk]   Marsh Tit [engelsk]   2 Beidaihe 20.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco rufigularis [latin]    Flaggermusfalk [norsk]   Bat Falcon [engelsk]   1 par m/reir San Isidro klippe 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus campestris [latin]    Markpiplerke [norsk]   Tawny Pipit [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha med mellom ett og tre ind. Også en ved Dhikala, Corbett 26.2. og to ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas flavirostris [latin]    Gulnebbkrikkand [norsk]   Speckled Teal / Speckled Duck [engelsk]   2 Abra Malaga 26.9., 6 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Falco rufigularis [latin]    Flaggermusfalk [norsk]   Bat Falcon [engelsk]   2 Eco Amazonia 3.9., 2 Explorer’s Inn 7.9., H TRC 8.9., H Explorer’s Inn 10.9., 1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oenanthe lugubris [latin]    Sotsteinskvett [norsk]   Abyssinian Black Wheatear [engelsk]   Common and conspicious in Hell`s Gate NP and we noted 15 birds here 19/11. Our only sighting elsewhere was of one single bird at Lake Bogoria 23/11. This form is often regarded as a form of Mourning Wheatear Sørgesteinskvett (Oenanthe lugens); a view supported by Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parus albiventris [latin]    Hvitbukmeis [norsk]   White-bellied Tit [engelsk]   The most common Tit of the trip, although nowhere numerous: 1 seen at our hotel in Nairobi 16/11, 6 on Mt. Kenya 17/11, 2 at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11, 2 at Lake Nakuru 20/11 and 1 in Saiwa Swamp NP 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas flavirostris [latin]    Gulnebbkrikkand [norsk]   Speckled Teal [engelsk]   5+ Lago Pozuelos 16.11., 2-3 El Infiernillo 21.11., 10 Pampa del Achala 23.11., vanlig Costanera del Sur 27.11., 2 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Macronous gularis [latin]    Stripemeistimal [norsk]   Striped Tit-Babbler [engelsk]   1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
standard kostpris [norsk]    standard cost price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dulcius ex asperis [latin]    Through difficulty, sweetness [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cinnyris jugularis [latin]    Olivenryggsolfugl [norsk]   Olive-backed Sunbird [engelsk]   4 Ellis Beach 12.11., 2 Edmonton 16.11., 5, 2 og 2 Cairns 17.-19.11. og 10 Edmonton 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Copsychus saularis [latin]    Orientskjæreskvett [norsk]   Oriental Magpie-Robin [engelsk]   Vanlig Mai Po og Yunnan, Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prinia atrogularis [latin]    Svartstrupeprinia [norsk]   Hill Prinia [engelsk]   2 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Certhia familiaris [latin]    Trekryper [norsk]   Common Treecreeper [engelsk]   Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo magnirostris [latin]    Veivåk [norsk]   Roadside Hawk [engelsk]   5 Golfito skogsvei + str Golfito-San Mateo 23/2, 1 str San Mateo-La Cruz 25/2, 1 str Liberia-Monteverde 27/2, 2 str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2, 1 str La Selva-Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ocyceros birostris [latin]    Indiahornfugl [norsk]   Indian Grey Hornbill [engelsk]   Sett daglig i lavlandet, samt i Corbett, bortsett fra 21.2. Høyeste dagsantall var hele 20 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Copsychus saularis [latin]    Orientskjæreskvett [norsk]   Oriental Magpie Robin [engelsk]   Temmelig vanlig i lavlandet og arten ble sett daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha uten at det ble gjort forsøk på å estimere antall. Dessuten ble to ind. sett ved Ganges 25.2. og en ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo magnirostris [latin]    Veivåk [norsk]   Roadside hawk [engelsk]   1 Machu Picchu 2.9., jevnlig i Tambopataområdet 6.-11.9., 3 Manu Road 15.9., 1 ss 16.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apalis rufogularis [latin]    Sotapalis [norsk]   Buff-throated Apalis [engelsk]   Our only sighting was of 2 birds in Kakamega Forest 26/11. These were found in area near the Ikuywa bridge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laniarius funebris [latin]    Skiferbuskvarsler [norsk]   Slate-coloured Boubou [engelsk]   Our first sightings were at Lake Baringo and we saw 5 here 21/11 and 1 the following day. Also 2 in Masai Mara 29/11 and 10+ at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Buteo magnirostris [latin]    Veivåk [norsk]   Roadside Hawk [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Turdus rufiventris [latin]    Oransjebuktrost [norsk]   Rufous-bellied Thrush [engelsk]   Relativt vanlig i nordvest, øst og nordøst.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Risikovektede beløp [norsk]    Risk-weighted amounts [engelsk]   Samlede eiendeler og poster utenom balansen er målt etter kreditt- og markedsrisiko i henhold til kravene om kapitaldekning, ekskl. eiendeler i forsikringsselskap og bokført verdi av aksjer som er trukket fra ansvarlig kapital og goodwill.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
Eremophila alpestris [latin]    Fjellerke [norsk]   Shore Lark [engelsk]   Vanlig i øst
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Marmota flaviventris [latin]    Yellow-bellied Marmot [engelsk]   CO, TU, WY, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Surniculus lugubris [latin]    Glansdrongogjøk [norsk]   Asian Drongo-Cuckoo [engelsk]   2 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eremophila alpestris [latin]    Fjellerke [norsk]   Horned Lark [engelsk]   Relativt vanlig fra og med Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tephrodornis gularis [latin]    Storaskefugl [norsk]   Large Woodshrike [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Paradoxornis gularis [latin]    Gråhettebuttnebb [norsk]   Grey-headed Parrotbill [engelsk]   1 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prinia flaviventris [latin]    Gulbukprinia [norsk]   Yellow-bellied Prinia [engelsk]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Megalurus palustris [latin]    Vipphalesanger [norsk]   Striated Grassbird [engelsk]   Ruili, Tengchong
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oriolus tenuirostris [latin]    Smalnebbpirol [norsk]   Slender-billed Oriole [engelsk]   10+ Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Larus crassirostris [latin]    Japanmåke [norsk]   Black-tailed Gull [engelsk]   Sett 9 dager på Happy Island. Største antall 29 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pericrocotus solaris [latin]    Grey-chinned Minivet [engelsk]   Minivet sp. - trolig Grey-chinned Minivet. 1 F Happy Island 16.5. Svært sjelden i området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aratinga canicularis [latin]    Oransjepanneparakitt [norsk]   Orange-fronted Parakeet [engelsk]   10 Santa Rosa 26/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brotogeris jugularis [latin]    Brunvingeparakitt [norsk]   Orange-chinned Parakeet [engelsk]   5 Las Cruces 21/2, 2 La Selva 6/3, 5 Lagarto 7/3, 3 ss 8/3, 15 Carara 11/3, 2 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Syndactyla subalaris [latin]    Stripeløvgransker [norsk]   Lineated Foliage-gleaner  [engelsk]   1 Tapantí 3/3, 1 ss 5/3, 1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chiroxiphia linearis [latin]    Langhalemanakin [norsk]   Long-tailed Manakin [engelsk]   4 Santa Rosa 26/2, 1 ad M + 1 imm M Finca Ecologica 9/3, 1 imm M + 3 FF Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Polioptila albiloris [latin]    Mayamyggsmett [norsk]   White-lored Gnatcacher [engelsk]   10 Santa Rosa 26/2, 1 La Selva 1/3, 1 ss 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Megaceryle lugubris [latin]    Kaskadeisfugl [norsk]   Crested Kingfisher [engelsk]   Fåtallig: to ind. i Corbett 26.2., ett ind. ved Ramganga Resort 27.2. og to ind. ved Forktail Stream 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prinia flaviventris [latin]    Gulbukprinia [norsk]   Yellow-bellied Prinia [engelsk]   Ett ind. ved Keoladeo 19.2. og to ved Okhla, Delhi 4.3. Okhla er en kjent lokalitet for denne arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Garrulax albogularis [latin]    Hvitstrupelattertrost [norsk]   White-throated Laughingthrush [engelsk]   Ca. 40 ind. rundt søppeldyngene på Snow View Ridge, Nainital 1.3. Dette er en klassisk lokalitet for arten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Garrulax rufogularis [latin]    Rødhakelattertrost [norsk]   Rufous-chinned Laughingthrush [engelsk]   To særdeles skye ind. ble sett i noen busker på nedsiden av demningen ved Sat Tal 2.3., og forårsaket til tider heroisk innsats av enkelte for å få dem frem. Alle fikk sett dem til slutt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prunella atrogularis [latin]    Svartstrupejernspurv [norsk]   Black-throated Accentor [engelsk]   Åtte ind. ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. Fuglene ble sett sammen med foregående art, og dette er ikke uvanlig på denne lokaliteten.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Charadrius collaris [latin]    Svartkronelo [norsk]   Collared Plover [engelsk]   1 str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., 2 ss 6.9., 1 str Explorer’s Inn-TRC 7.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sterna superciliaris [latin]    Amazondvergterne [norsk]   Yellow-billed Tern [engelsk]   5+ str Pto. Maldonado-Eco Amazonia 3.9., 3-5 Explorer’s Inn og TRC 6.-9.9., 2 str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chordeiles rupestris [latin]    Sandnatthauk [norsk]   Sand-coloured Nighthawk [engelsk]   1 Eco Amazonia 4.9., 1 ss 6.9., 2 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 1 TRC 8.9., 30+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 37 Pantiacolla 21.9., 2 ss 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Picumnus rufiventris [latin]    Rustpikulett [norsk]   Rufous-breasted Piculet [engelsk]   2 Pantiacolla 21.9., 1 ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Xenops tenuirostris [latin]    Smalnebbmeiskryper [norsk]   Slender-billed Xenops [engelsk]   1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nasica longirostris [latin]    Langnebbtreløper [norsk]   Long-billed Woodcreeper [engelsk]   1 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pygiptila stellaris [latin]    Stjernemaurvarsler [norsk]   Spot-winged Antshrike [engelsk]   2 Eco Amazonia 4.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Elaenia parvirostris [latin]    Kortnebbelenia [norsk]   Small-billed Elaenia [engelsk]   1 Shintuya 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euphonia rufiventris [latin]    Rustbukeufonia [norsk]   Rufous-bellied Euphonia [engelsk]   1 Amazonia Lodge 18.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthreptes collaris [latin]    Smykkesolfugl [norsk]   Collared Sunbird [engelsk]   We did see rather few on this trip: 2 on Mt. Kenya 17/11, 2 in Saiwa Swamp NP 24/11, 1 in Kakamega Forest 26/11 and 1 in the Sokoke Forest 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nectarinia mediocris [latin]    Mellomsolfugl [norsk]   Eastern Double-collared Sunbird [engelsk]   Two sightings, both from Mt. Kenya: 1 in the national park 17/11 and 5 near the youth hostel 18/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euplectes axillaris [latin]    Rødvingevever [norsk]   Fan-tailed Widowbird [engelsk]   Our only sighting was of a flock of 8-10 birds at Hippo Point, Kisumu 27/11. These bird were quite shy, however, and disappeared quickly.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Colaptes campestris [latin]    Gullmarkspett [norsk]   Campo Flicker [engelsk]   1 Graneros Town 22.11., 1 Icho Cruz 23.11., 5 Chancani 24.11., 5+ Parices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Elaenia parvirostris [latin]    Kortnebbelenia [norsk]   Small-billed Elaenia [engelsk]   Relativt vanlig i vestlige områder. 1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myiornis auricularis [latin]    Gulbukknøttyrann [norsk]   Eared Pygmy-Tyrant [engelsk]   2 Salto Incartado 1.12., 2-3 Uruguai Prov. Park 2.12., H ss 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sporophila collaris [latin]    Rustnakkefrøeter [norsk]   Rusty-collared Seedeater [engelsk]   2 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sporophila palustris [latin]    Sumpfrøeter [norsk]   Marsh Seedeater [engelsk]   1 Ibera 29.11., 5 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arremon flavirostris [latin]    Safrannebbspurv [norsk]   Saffron-billed Sparrow [engelsk]   1 Calilegua 14. og 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator rufiventris [latin]    Rødbuksaltator [norsk]   Rufous-bellied Saltator [engelsk]   2 Quebrada de Escoipe 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Surniculus lugubris [latin]    Glansdrongogjøk [norsk]   Asian Drongo-Cuckoo / Drongo Cuckoo [engelsk]   1 ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Todirhamphus chloris [latin]    Jadeisfugl [norsk]   Collared Kingfisher [engelsk]   1 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 13.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pericrocotus solaris [latin]    Gråhakemønjefugl [norsk]   Grey-chinned Minivet [engelsk]   5-10 ind Kinabalu Park 6.-8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prinia flaviventris [latin]    Gulbukprinia [norsk]   Yellow-bellied Prinia [engelsk]   1 ind H Kota Belud 11., 1 ind H Sukau 13., 1 ind Gomantong 15., 1 ind Danum 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Megalurus palustris [latin]    Vipphalesanger [norsk]   Striated Grassbird [engelsk]   2 ind Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tephrodornis gularis [latin]    Storaskefugl [norsk]   Large Woodshrike [engelsk]   2 ind Danum 16., 3 ind ss 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Macaca fascicularis [latin]    Krabbemakak [norsk]   Long-tailed Macaque / Crab-eating Macaque [engelsk]   Opptil 20+ ind Sukau 12.-14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
champignon de Paris [fransk]    sjampinjong [norsk]   champignon [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
regnbuehinnen, iris [norsk]    regnbuehinnen er den fargede ringen omkring pupillen
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
plica ventricularis [latin]    Falske stemmebånd [norsk]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
Salmo truttalacustris [latin]    Sjøørret [norsk]   anadrom (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gaidropsarus vulgaris [latin]    Tretrådet tangbrosme [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ctenolabrus rupestris [latin]    Bergnebb [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, berggyltfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Amicus humani generis [latin]    A friend of the human race [engelsk]   (philanthropist)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Hostis hvmani generis [latin]    Enemy of the human race [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Puffinus tenuirostris [latin]    Smalnebblire [norsk]   Short-tailed Shearwater [engelsk]   Flere 1000 Philip Island 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris tenuirostris [latin]    Sibirsnipe [norsk]   Great Knot [engelsk]   100 og 50 Cairns 17. og 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Coracina tenuirostris [latin]    Sikadefugl [norsk]   Cicadabird [engelsk]   1F sett og 1M hørt Warrumbungle NP 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rhipidura rufiventris [latin]    Gråbrystviftestjert [norsk]   Northern Fantail [engelsk]   1 Kingfisher Park 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gerygone magnirostris [latin]    Stornebbgerygone [norsk]   Large-billed Gerygone [engelsk]   4-5 Cairns 17.11. og 1 Edmonton 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cistothorus palustris [latin]    Myrsmett [norsk]   Marsh Wren [engelsk]   UT, WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris tenuirostris [latin]    Sibirsnipe [norsk]   Great Knot [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Monticola rufiventris [latin]    Kastanjebuksteintrost [norsk]   Chestnut-bellied Rock-Thrush [engelsk]   Tengchong, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leiothrix argentauris [latin]    Sølvøretimal [norsk]   Silver-eared Mesia [engelsk]   3 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calidris tenuirostris [latin]    Sibirsnipe [norsk]   Great Knot [engelsk]   Vanlig Happy Island. Største antall 1000+ den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lysurus crassirostris [latin]    Hvitskjeggspurv [norsk]   Sooty-faced Finch [engelsk]   1 M Tapantí 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Esacus recurvirostris [latin]    Krumnebbtriel [norsk]   Great Thick-knee [engelsk]   Høyst sannsynlig denne arten som ble hørt ved Dhikala om kvelden 26.2. Endelig bekreftelse mangler foreløpig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Streptoprocne zonaris [latin]    Halsbåndseiler [norsk]   White-collared Swift [engelsk]   Relativt vanlig på østsiden av Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Geositta tenuirostris [latin]    Langnebbtunnelfugl [norsk]   Slender-billed Miner [engelsk]   5 Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sclerurus albigularis [latin]    Gråstrupeløvvender [norsk]   Grey-throated Leaftosser [engelsk]   1H Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euphonia laniirostris [latin]    Tykknebbeufonia [norsk]   Thick-billed Euphonia [engelsk]   1 Amazonia Lodge 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rhyncops flavirostris [latin]    Afrikasaksenebb [norsk]   African Skimmer [engelsk]   We were both surprised and thrilled to find 10 Skimmers on the mudflats at Dunga Point, Kisumu 28/11. The local fishermen apparently knew these birds very well.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Emberiza flaviventris [latin]    Gullbrystspurv [norsk]   Golden-breasted Bunting [engelsk]   2-3 birds seen daily at the Naro Moru River Lodge, Mt. Kenya 16/11-18/11, 2 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 and 1 in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Streptoprocne zonaris [latin]    Halsbåndseiler [norsk]   White-collared Swift [engelsk]   Relativt vanlig Calilegua 14.11., 10+ Quebrada de Escoipe 18.11., 5 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mionectes rufiventris [latin]    Gråhodetyrann [norsk]   Grey-hooded Flycatcher [engelsk]   1 Salto Incartado 1.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Scyliorhinus stellaris [latin]    Storflekket rødhai [norsk]   marin (bruskfisker, gråhaier, rødhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Liberate te ex inferis [latin]    Save yourself from hell [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sona si latine loqueris [latin]    Honk if you speak Latin [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Haematopus longirostris [latin]    Australtjeld [norsk]   Pied Oystercatcher [engelsk]   2-4 Cairns 17.-19.11., 2 Peterborough 1.12., 10 mellom Peterborough og Melbourne 2.12., 2 Wilsons Prom 5. og 6.12. og 6-7 Corner Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Philemon citreogularis [latin]    Småmunkefugl [norsk]   Little Friarbird [engelsk]   Vanlig Kingfisher Park 13.11., vanlig mellom Kingfisher Park og Curtain Fig Tree NP 14.11., 5-6 Cairns 16.11., 1 mellom Beaudesert og Woodenbong 22.11., 5-6 Warrumbungle NP 23.11., 2 og 1 Lake Cargelligo 24. og 25.11. og spredt Deniliquin 25-27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aerodramus brevirostris [latin]    Orientsalangan [norsk]   Himalayan Swiftlet [engelsk]   Ruili, Emei Shan, str Xiahe-Xining; hekkekoloni i grotte ved Xianfeng Temple - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Periparus rubidiventris [latin]    Rododendronmeis [norsk]   Rufous-vented Tit [engelsk]   Dali, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Mengda, Kanda Shan Gorge, Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Carduelis flavirostris [latin]    Bergirisk [norsk]   Twite [engelsk]   Str Zoigê-Xiahe, Xining Beishan, Koko Nor, Caka, str Xining-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Laterallus albigularis [latin]    Surrerikse [norsk]   White-throated Crake [engelsk]   1 sett + 2-3 H Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crotophaga sulcirostris [latin]    Furenebbani [norsk]   Groove-billed Ani [engelsk]   10 Carara/Tárcoles 24/2, 8 Santa Rosa 26/2, 8 Monteverde 28/2, 5 Presa de Cachi 4/3, flere Lagarto 8/3, 10 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Streptoprocne  zonaris [latin]    Halsbåndseiler [norsk]   White-collared Swift [engelsk]   2 ved Laguna de Arenal 29/2, 2 La Selva 1/3, 2 str La Selva-Tapantí 2/3, 5 Tapantí 3/3, 1 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chaetura cinereiventris [latin]    Grågumpseiler [norsk]   Gray-rumped Swift [engelsk]   20 La Selva 1/3, flere ss 2/3, 20 Tapantí 3/3, flere ss 4/3, flere ss 5/3, 1 Lagarto 7/3, flere ss 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eupherusa nigriventris [latin]    Svartbrystkolibri [norsk]   Black-bellied Hummingbird [engelsk]   8 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Trogon aurantiiventris [latin]    Ildbuktrogon [norsk]   Orange-bellied Trogon [engelsk]   5 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus gracilirostris [latin]    Svartnebbskogtrost [norsk]   Black-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   3 San Gerardo de Dota 18/2, 8 ss 19/2, flere ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arremon aurantiirostris [latin]    Oransjenebbspurv [norsk]   Orange-billed Sparrow [engelsk]   1 Golfito skogsvei 22/2, 5 Carara 25/2, 4 La Selva 1/3, hørt ss 6/3, 2 Carara 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arremonops conirostris [latin]    Akselerandospurv [norsk]   Black-striped Sparrow [engelsk]   10 Las Cruces 21/2, 2 La Selva 1/3, 1 La Selva 2/3, 3 Lagarto 7/3 og 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ficedula superciliaris [latin]    Ultramarinfluesnapper [norsk]   Ultramarine Flycatcher [engelsk]   Ett ind. ved Mohan, Forktail Stream 28.2. var turens eneste sikre obs. Det var muligens enda en nederst i Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Periparus rubidiventris [latin]    Rododendronmeis [norsk]   Rufous-vented Tit [engelsk]   Tre ind. ved Naini Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.3. Arten er lang mindre vanlig enn kasjmirmeis.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crotophaga sulcirostris [latin]    Furenebbani [norsk]   Groove-billed Ani [engelsk]   20 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chaetura cinereiventris [latin]    Grågumpseiler [norsk]   Grey-rumped Swift [engelsk]   Sett regelmessig i Tambopataområdet 4.-10.9., enkelte Manu Road 15.9., enkelte ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Synallaxis albigularis [latin]    Mørkbryststifthale [norsk]   Dark-breasted Spinetail [engelsk]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myrmotherula axillaris [latin]    Hvitflankemaursmett [norsk]   White-flanked Antwren [engelsk]   3 Eco Amazonia 5.9., 2+ Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Herpsilochmus axillaris [latin]    Gulbrystmaursmett [norsk]   Yellow-breasted Antwren [engelsk]   1H Manu Road 16.9., 1H ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Scytalopus parvirostris [latin]    Trilletapakulo [norsk]   Trilling Tapaculo [engelsk]   2H Manu Road 13. og 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anairetes flavirostris [latin]    Gulnebbmeisetyrann [norsk]   Yellow-billed Tit-Tyrant [engelsk]   5 Santa Eulalia Valley 30.8., 1 ss 31.8., 1 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Diglossa brunneiventris [latin]    Svartstrupeblomsterborer [norsk]   Black-throated Flowerpiercer [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5 Manu Road 12. og 25.9., 1 Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pheuctius aureoventris [latin]    Gulbuktykknebb [norsk]   Black-backed Grosbeak [engelsk]   1 Machu Picchu 1.9., 2 ss 2.9., 1 Manu Road 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amaurornis flavirostris [latin]    Svartrikse [norsk]   Black Crake [engelsk]   Fairly common at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha, and we saw about 8 birds at the lakeshore 19/11 and 1 bird here the following morning. Also 5 birds at Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Vanellus crassirostris [latin]    Langtåvipe [norsk]   Long-toed Plover [engelsk]   One sighting of 6 birds at Lake Baringo 22/11 was our only record of the species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Charadrius tricollaris [latin]    Hvitkranslo [norsk]   Three-banded Plover [engelsk]   3 birds were found at the hot springs at Lake Bogoria 23/11, but the rest of our sightings were all on the extention week: 3 at the waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 and 2/12, 2 at the Sabaki River, Malindi 3/12 and 6 at Mida Creek, Watamu 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Poicephalus rufiventris [latin]    Oransjebukpapegøye [norsk]   Orange-bellied Parrot [engelsk]   2 birds were seen at the Ndala Ranch, Voi on the very last day of the trip, 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Andropadus latirostris [latin]    Mustasjebylbyl [norsk]   Yellow-whiskered Greenbul [engelsk]   The most common and widespread Bulbul: 2 birds in Mt. Kenya NP 17/11, 5 at the youth hostel, Mt. Kenya 18/11, 10 in Saiwa Swamp NP 24/11, 5 in Kakemega Forest 25/11, 20 in Kakamega Forest 26/11 and 15 here 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bubalornis albirostris [latin]    Hvitnebbøffelvever [norsk]   White-billed Buffalo-Weaver [engelsk]   Only recorded at Lake Baringo, where the species was common: 15 noted 21/11, 20 birds 22/11 and 5 the last morning 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euplectes nigroventris [latin]    Svartbrystbisp [norsk]   Zanzibar Red Bishop [engelsk]   Our only sighting was of 5 birds in the reedbeds at the shore of the Sabaki River 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limnornis curvirostris [latin]    Brunryggrørkryper [norsk]   Curve-billed Reedhaunter [engelsk]   5+ Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Limnornis rectirostris [latin]    Gråryggrørkryper [norsk]   Straight-billed Reedhaunter [engelsk]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anairetes flavirostris [latin]    Gulnebbmeisetyrann [norsk]   Yellow-billed Tit-Tyrant [engelsk]   1 Yavi 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Knipolegus cyanirostris [latin]    Blånebbsottyrann [norsk]   Blue-billed Black-Tyrant [engelsk]   1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
White-naped Xenopsaris [engelsk]    Halvbekard [norsk]   Xenopsaris albinucha [latin]   1 Chancani 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Basileuterus rivularis [latin]    Flodparula [norsk]   Neotropical River Warbler [engelsk]   1 Wanda 3.12., H Uruguai Prov. Park 3.12., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pheucticus aureoventris [latin]    Gulbuktykknebb [norsk]   Black-backed Grosbeak [engelsk]   2 Calilegua 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sturnella superciliaris [latin]    Hvitbrynlerketrupial [norsk]   White-browed Blackbird [engelsk]   20 Pardices 28.11., 10+ Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Molothrus rufoaxillaris [latin]    Skriketrupial [norsk]   Screaming Cowbird [engelsk]   5+ JVG 19. og 20.11., 5+ Chancani 24.11., 1 str Villa Dolores-San Luis 25.11., 1 Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orthotomus atrogularis [latin]    Svartstrupeskredderfugl [norsk]   Dark-necked Tailorbird [engelsk]   3 ind Sukau 13., 1 ind ss 14., 4 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ris til for til sauene [norsk]    duorga [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Raja/Leucoraja circularis [latin]    Sandskate/sandrokke [norsk]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Coryphaenoides rupestris [latin]    Skolest, buttnase [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Crystallogobius linearis [latin]    Krystallkutling [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Pachycephala rufiventris [latin]    Rustbukplystrer [norsk]   Rufous Whistler [engelsk]   Relativt vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Melithreptus albogularis [latin]    Hvitstrupehonningeter [norsk]   White-throated Honeyeater [engelsk]   1 Ellis Beach 12.11., 1 Kingfisher Park 13.11., 10 Abbatoir Swamp og 10 Big Mitchell Creek 14.11. og 4-5 Cairns 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Calandrella acutirostris [latin]    Steppedverglerke [norsk]   Hume's (Hume's Short-toed) Lark [engelsk]   Koko Nor, Caka, str Xining-Xiwu, str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phylloscopus magnirostris [latin]    Glennesanger [norsk]   Large-billed Leaf-Warbler [engelsk]   Lijang, Emei Shan, Chengdu, Mengda
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Patagioenas flavirostris [latin]    Mayadue [norsk]   Red-billed Pigeon [engelsk]   5 Santa Rosa 26/2, 2 str Yomale-Monteverde 27/2, 5 str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2, 3 La Selva 1/3, 8 Tapantí 2/3, 10 Tapantí 3/3, flere Tapantí og Presa de Cachi 4/3, 20 Tapantí 5/3, flere La Selva 6/3, flere Lagarto 7/3 og 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Patagioenas nigrirostris [latin]    Kortnebbdue [norsk]   Short-billed Pigeon [engelsk]   1 Cartago 18/2, 1 La Selva 1/3, 5 ss 6/3, flere Lagarto 7/3, flere ss 8/3, få Carara 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phaethornis longirostris [latin]    Veststjerteremitt [norsk]   Western Long-tailed Hermit [engelsk]   1 Carara 24/2, 2 La Selva 1/3, 1 Lagarto 7/3, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phaethornis striigularis [latin]    Stripestrupeeremitt [norsk]   Stripe-throated Hermit [engelsk]   1 Carara 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Heliomaster longirostris [latin]    Langnebbstjernestrupe [norsk]   Long-billed Starthroat [engelsk]   3 Golfito flyplass 22/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopogon superciliaris [latin]    Skiferkronetyrann [norsk]   Slaty-capped Flycatcher [engelsk]   1 Tapantí 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myiodynastes luteiventris [latin]    Svovelbuktyrann [norsk]   Sulphur-bellied Flycatcher [engelsk]   1 Golfito skogsvei 23/2, 1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Catharus aurantiirostris [latin]    Oransjenebbskogtrost [norsk]   Orange-billed Nightingale-Thrush [engelsk]   1 Monteverde 28/2, 1 Finca Ecologica 28/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caprimulgus longirostris [latin]    Glennenattravn [norsk]   Band-winged Nightjar [engelsk]   1 Pillahuata 12.9., 1 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Heliomaster longirostris [latin]    Langnebbstjernestrupe [norsk]   Long-billed Starthroat [engelsk]   1 TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Malacoptila fulvogularis [latin]    Mørkdovenfugl [norsk]   Black-streaked Puffbird [engelsk]   1 Cock-of-the-rock Lodge 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Leptopogon superciliaris [latin]    Skiferkronetyrann [norsk]   Slaty-capped Flycatcher [engelsk]   2 Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 13.9., 1 ss 15.9., 2 ss 16.9., 3 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Myiozetetes luteiventris [latin]    Varzeatyrann [norsk]   Dusky-chested Flycatcher [engelsk]   2 Eco Amazonia 4.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hemispingus superciliaris [latin]    Hvitbryntanagar [norsk]   Superciliaried Hemispingus [engelsk]   Relativt vanlig Manu Road 12.-13. og 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ramphocelus nigrogularis [latin]    Karminbrysttanagar [norsk]   Masked Crimson Tanager [engelsk]   2 TRC 8.9., 5+ Amazonia Lodge 17.-19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anisognathus igniventris [latin]    Rødbuktanagar [norsk]   Scarlet-bellied Mountain-Tanager [engelsk]   15+ Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 5+ ss 25.9., 5 Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator aurantiirostris [latin]    Oransjenebbsaltator [norsk]   Golden-billed Saltator [engelsk]   1 Manu Road 12.9., 1 Upper Tastayoc area, Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hydrochoerus hydrochaeris [latin]    Flodsvin [norsk]   Capybara [engelsk]   10 str Explorer’s Inn-TRC 7. og 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Andropadus gracilirostris [latin]    Smalnebbylbyl [norsk]   Slender-billed Greenbul [engelsk]   Seen two days at Mt. Kenya: 2 birds in the national park 17/11 and 1 near the youth hostel 18/11. Slightly more common in the west: 2 birds in Saiwa Swamp NP 24/11, 2 in Kakamega Forest 26/11 and 1 here our last morning 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlorocichla flaviventris [latin]    Gulbukløvbylbyl [norsk]   Yellow-bellied Greenbul [engelsk]   Only seen on the extention week: 10+ in the Sokoke Forest 4/12 and 5 in the forest 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crypturellus parvirostris [latin]    Kortnebbtinamu [norsk]   Small-billed Tinamou [engelsk]   H Salto Incartado 1.12., H Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Upucerthia validirostris [latin]    Langnebbmarkløper [norsk]   Buff-breasted Earthcreeper [engelsk]   5 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Scytalopus superciliaris [latin]    Hvitbryntapakulo [norsk]   White-browed Tapaculo [engelsk]   2 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saltator aurantiirostris [latin]    Oransjenebbsaltator [norsk]   Golden-billed Saltator [engelsk]   1 Yala 15.11., 2-3 nær Salta 18.11., 5+ JVG 19. og 20.11., 2-3 Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 2 Otamendi 28.11., 1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hydrochaeris hydrochaeris [latin]    Flodsvin [norsk]   Capybara [engelsk]   1 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthracoceros albirostris [latin]    Orienthornfugl [norsk]   Oriental Pied-Hornbill [engelsk]   Opptil 5 ind Sukau 13.-15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Abroscopus superciliaris [latin]    Hvitbrynsanger [norsk]   Yellow-bellied Warbler [engelsk]   5 ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phalacrocorax sulcirostris [latin]    Lagfiskeskarv [norsk]   Little Black Cormorant [engelsk]   Vanligste skarv, men aldri tallrik.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phylloscartes superciliaris [latin]    Rustbrynbladdanser [norsk]   Rufous-browed Tyrannulet [engelsk]   4 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rhynchocyclus brevirostris [latin]    Brilleflatnebb [norsk]   Eye-ringed Flatbill [engelsk]   1 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thryothorus fasciatoventris [latin]    Svartbuksmett [norsk]   Black-bellied Wren [engelsk]   2 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aulacorhynchus atrogularis [latin]    Svartstrupetukan [norsk]   Black-throated Toucanet [engelsk]   (Tidligere regnet som underart av Emerald Toucanet, Smaragdtukan Aulacorhynchus prasinus) 1 TRC 7.9., 1 Explorer’s Inn 11.9., 1 Pantiacolla 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Xiphorhynchus triangularis [latin]    Olivenryggtreløper [norsk]   Olive-backed Woodcreeper [engelsk]   2 Manu Road 13.9., 1 ss 14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscisaxicola maculirostris [latin]    Flekknebbmarktyrann [norsk]   Spot-billed Ground-Tyrant [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 30.8., 3 Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlorospingus parvirostris [latin]    Gulskjeggtanagar [norsk]   Short-billed Bush-Tanager / Yellow-whiskered Bush-Tanager [engelsk]   15+ Manu Road 13.9., 3 ss 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlorospingus flavigularis [latin]    Gulhaketanagar [norsk]   Yellow-throated Bush-Tanager [engelsk]   Vanlig Manu Road 14.-16.9., 10+ ss 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Acrocephalus gracilirostris [latin]    Kaffersanger [norsk]   Lesser Swamp Warbler [engelsk]   One skulking individual was seen in the papyrus reeds at the shore of Lake Naivasha the morning of 19/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chlorostilbon aureoventris [latin]    Glansbuksmaragd [norsk]   Glittering-bellied Emerald [engelsk]   2-3 Calilegua 14. og 15.11., 4-5 JVG 19. og 20.11., 2 Graneros Town 22.11., 1 Otamendi 28.11., 5+ Puerto Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dendrocolaptes platyrostris [latin]    Planaltotreløper [norsk]   Planalto Woodcreeper [engelsk]   2 Uruguai Prov. Park 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Muscisaxicola maculirostris [latin]    Flekknebbmarktyrann [norsk]   Spot-billed Ground-Tyrant [engelsk]   2 El Infiernillo 21.11., 10+ Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phanicophaeus curvirostris [latin]    Kastanjemalkoha [norsk]   Chestnut-breasted Malkoha [engelsk]   1 ind Poring 9. og 10., 1 ind Sukau 14., 1 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arachnothera crassirostris [latin]    Tykknebbedderkoppjeger [norsk]   Thick-billed Spiderhunter [engelsk]   2 ind Poring 9., 1 ind ss 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Risus abundat in ore stultorum [latin]    Abundant laughs in the mouth of the foolish [engelsk]   too much hilarity means foolishness
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Acanthorhynchus tenuirostris [latin]    Prydhonningeter [norsk]   Eastern Spinebill [engelsk]   2 Crater NP 15.11., 10-15 Lake Euramoo 16.11., vanlig Lamington NP 20.-22.11., 2-3 mellom Beaudesert og Woodenbong 22.11. og relativt vanlig Warrumbungle NP 23.11. Ellers relativt vanlig i hele Victoria 30.11.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aulacorhynchus caeruleogularis [latin]    Blåstrupetukan [norsk]   Blue-throated Toucanet [engelsk]   5 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Las Cruces 22/2, flere Monteverde 27/2, 10 ss 28/2, 1 Tapantí 5/3, 3 San Luis Valley 9/3, 2 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Turdus ruficollis atrogularis [latin]    Taigatrost ('Svartstrupetrost') [norsk]   Dark-throated Thrush [engelsk]   Seks ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. 27.2. I tillegg ble to ind. sett ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., to ved Eureka Forbes, Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Delothraupis castaneoventris [latin]    Kastanjebuktanagar [norsk]   Chestnut-bellied Mountain-Tanager [engelsk]   1 Manu Road 12.-13.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Thamnolaea cinnamomeiventris [latin]    Sangklippeskvett [norsk]   White-shouldered Cliff Chat (Mocking Chat) [engelsk]   4 birds noted at the Lake Baringo cliffs 22/11; a classic site for this species in Kenya. A male and a female were also found at the Kongelai escarpment 25/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lepidocolaptes angustirostris [latin]    Hvitbryntreløper [norsk]   Narrow-billed Woodcreeper [engelsk]   1+ Calilegua 13.11., 1 ss 15.11., 1 JVG 20.11., 2 Chancani 24.11., 1 El Palmar 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pseudocolopteryx flaviventris [latin]    Sangdoradito [norsk]   Warbling Doradito [engelsk]   1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Redde Caesari quae sunt Caesaris [latin]    Render unto Caesar the things that are Caesar's [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Campylorhamphus trochilirostris [latin]    Rødbuetreløper [norsk]   Red-billed Scythebill [engelsk]   2 TRC 9.9., 2 Pantiacolla 20.9., 1 ss 21. og 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Caesar si viveret, ad remum dareris [latin]    If Caesar were alive, you'd be chained to an oar [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Risu inepto res ineptior nulla est [latin]    There is nothing more foolish than a foolish laugh [engelsk]   (Catullus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
risiko, fare ved statisk elektrisitet [norsk]    static hazard [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cinnyris jugularis / Nectarinia jugularis [latin]    Olivenryggsolfugl [norsk]   Olive-backed Sunbird [engelsk]   1 ind Kinabalu Park 8., 2 ind Lahad Datu 18., 2 ind Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris [latin]    It is human nature to hate a person whom you have injured [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
i time etter time, fra time til time, til timepris [norsk]    by the hour [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Aspice, officio fungeris sine spe honoris amplioris [latin]    Face it, you're stuck in a dead end job [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Hoc natura est insitum, ut quem timueris, hunc semper oderis [latin]    It's an innate thing to always hate the one we've learnt to fear [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Astra non mentiuntur, sed astrologi bene mentiuntur de astris [latin]    The stars never lie, but the astrologs lie about the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
risting; støt, smekk, sjokk; riste, støte, skake, skumpe; ryste [norsk]    jolt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Si fallatis officium, quaestor infitias eat se quicquam scire de factis vestris [latin]    If you fail, the secretary will disavow all knowledge of your activities [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom