Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
rokke [norsk]    skelbehit [samisk]   (v) , jf Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-627: skelbet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
rokke, skate [norsk]    skáhttu [kåfjordsamisk]   (pl.: skáhtut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Isskate/isrokke [norsk]    Raja/Amblyraja hyperborea [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Kloskate/klorokke [norsk]    Raja radiata [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Pilskate/pilrokke [norsk]    Dasyatis/Trygon [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, pilskate-/pilrokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Piggskate/piggrokke [norsk]    Raja clavata [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Nebbskate/nebbrokke [norsk]    Raja/Leucoraja fullonica [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sandskate/sandrokke [norsk]    Raja/Leucoraja circularis [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Rundskate/rundrokke [norsk]    Raja fyllae [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hvitskate/hvitrokke [norsk]    Dipturus/Raja linteus/lintea [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Gråskate/grårokke [norsk]    Bathyraja [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Storskate/glattrokke [norsk]    Raja/Dipturus batis [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Flekkskate/flekkrokke [norsk]    Raja montagui [latin]   sjelden?, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Svartskate/svartrokke [norsk]    Raja/Dipturus nidrosiensis/nidarosiensis [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ørneskate/ørnerokke [norsk]    Myliobatis [latin]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, ørneskate-/ørnerokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Spiss-skate/spissrokke [norsk]    Raja/Dipturus oxyrinchus [latin]   marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag