Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ruinere [norsk]    gáduhit [samisk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: 'gjøre av med, ødelegge'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune