Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ruttildan [samisk]    forgrått [norsk]   (a) //sus ledje ruttildan muodut 'hun hadde et forgrått ansikt' //ruttildan calmmit 'forgråtte øyne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune