Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
rykke [norsk]    garkkihit [samisk]   (v) 'nappe el. rykke’ (i noe: akk) //guolli garkkihii vuokka 'fisken rykket i kroken'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
trykke [norsk]    i betyd. «framstille tekst og bilder på papir» bøyes fortsatt slik: trykke - trykte - trykt
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
rykke inn [norsk]    indent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
multitrykke [norsk]    chord [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rykke, nappe [norsk]    yank [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
rykke ned til [norsk]    relegate to [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
legemliggjøre; konkretisere; uttrykke [norsk]    embody [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
koordinere, samordne; artikulere, uttale; gi klart uttrykk, uttrykke [norsk]    articulate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no