Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
samling [bokmål]    det å samle, hente inn noe eller forene Kunnskapen om samlingen av Norge har i stor grad vært preget av fremstillingen i Heimskringla. det å samles; tilfelle av at flere mennesker har kommet sammen for noe kolleksjon, gjenstander eller lignende man har samlet, eller som kommer i et samlet format Kielland debuterte i 1879 med Novelletter, ei samling av korte noveller.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
samling [dansk]    samling
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
samling [svensk]    samling
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
samling [norsk]    sitting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
samling [norsk]    collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samling [norsk]    collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samling [norsk]    assemblages [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
samling [norsk]    cokkus [samisk]   (s) (-ggos-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
Innsamling [norsk]    Collection [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
oppsamling [norsk]    accumulation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forsamling [norsk]    coakkálmas; coakkalmas [samisk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)396: coakkalmasstohpu ~ coagginviessu ’forsamlingshus’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
agentsamling [norsk]    agent assembly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
regelsamling [norsk]    rule collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delt samling [norsk]    shared assembly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hjelp-samling [norsk]    Help Collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pussansamling [norsk]    abscess [med. el. latin]   En oppfylning, ofte et lite hulrom, med puss og bakterier. Kommer ved betennelser når vevet og cellene i området ødelegges.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
pussansamling [norsk]    empyem [med. el. latin]   Ansamling av puss i kroppshulrom. Ofte betyr uttrykket også en pussansamling i pleurahulen, dvs. lungesekken.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
samlingsbuffer [norsk]    assembly cache [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
privat samling [norsk]    private assembly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utklippssamling [norsk]    clip collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tekstinnsamling [norsk]    text harvesting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samlingsmanifest [norsk]    assembly manifest [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egenskapssamling [norsk]    property bag [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Generalforsamling [norsk]    Annual General Meeting [engelsk]   AGM [forkortelse]
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
generalforsamling [norsk]    shareholders' general meeting [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Generalforsamling [norsk]    Møte hvor aksjonærene, eiere eller medlemmene utøver den øverste myndighet ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Bedriftsforsamling [norsk]    I aksjeselskaper med mer enn 200 ansatte skal det velges en bedriftforsamli..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
samling av sikre lister [norsk]    safe list collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
språksamling, språksamling [norsk]    language collection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utklippsbilde(-r), bildesamling [norsk]    clipart [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no