Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
sei [bokmål/nynorsk]    fisk i torskefamilien
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
sei [italiensk]    seks
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
sei [norsk]    saithe, coalfish [engelsk]   lieu noir [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sei [norsk]    sáidi [kåfjordsamisk]   (pl.: sáiddit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 41 omtrentlig(e)
Seis [spansk]    [seis] Tallet seks
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
seil [norsk]    sail [engelsk]   sejl [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
seil [norsk]    Velum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sei  [norsk]    Saithe [engelsk]   Pollachius virens [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Seis [norsk]    Pigmentert eller upigmentert lakk for forsegling av bl.a. puss, som skal binde av løse partikler i overflaten, jevne ut suget i underlaget samt sikre god heft og forankring til etterfølgende malingsstrøk.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Seiza [japansk]    Sittestilling på knær [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
seiler [norsk]    sailing-ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Seiling [norsk]    Kunsten å drive et fartøy fremover ved hjelp av vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Seising [norsk]    Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag og binde løstsittende partikler.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
småsei [norsk]    muortu [kåfjordsamisk]   (pl.: muorttut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
storsei [norsk]    stuorrasáidi [kåfjordsamisk]   (pl.: stuorasáiddit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
seivøe [norsk]    sáidespearru  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Seilskip [norsk]    Sailing vessel [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
stabbsei [norsk]    stábbasáidi [kåfjordsamisk]   (pl.: stábbasáiddit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
seiljolle [norsk]    sejljolle(DK)sailing dinghy [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Seiyngel  [norsk]    Saithe Spawn [engelsk]   Pollachius virens [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
seismolog [norsk]    seismologist [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
seimølje [norsk]    sáidemullju [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Alaska-sei [norsk]    Alaskan pollack [engelsk]   colin d'Alaska [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
seilfartøy [norsk]    sailing vessel [engelsk]   sejlfartøj [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Sei, gråsei [norsk]    Pollachius virens [latin]   (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Seize the day [engelsk]    Carpe diem [latin]   (opportunity) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seize the beer! [engelsk]    Carpe Cerevisi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seize the beer! [engelsk]    Corripe Cervisiam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seicercus soror [latin]    Søstersanger [norsk]   Plain-tailed Warbler [engelsk]   Mellom Hongchung Temple og Bagou - Emei Shan, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
seierne/seirene [norsk]     seirene [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Seicercus montis [latin]    Brunhodesanger [norsk]   Yellow-breasted Warbler [engelsk]   Relativt vanlig Kinabalu Park
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
seiskje, seisluk [norsk]    uisten [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
seilskip 3 mastet [norsk]    sejlskib [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Seiurus motacilla [latin]    Strømparula [norsk]   Louisiana Waterthrush [engelsk]   1 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Golfito 22/2, 1 ss 23/2, 2 Carara 24/2, 1 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus valentini [latin]    Mosesanger [norsk]   Bianchi's Warbler [engelsk]   Lijang, Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seiurus aurocapillus [latin]    Ovnparula [norsk]   Ovenbird [engelsk]   1 Finca Ecologica 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus whistleri [latin]    Whistler's Warbler [engelsk]   To sett på jeep-safarien i Corbett 27.2., ca. 15 ved Forktail Stream 28.2. og enkeltindivider ved Sat Tal og Mongoli Valley 2.3. og 3.3. Denne arten ble tidligere innlemmet i Golden-spectacled Warbler (Seicercus burkii) - komplekset
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
seiping, mikrorille [norsk]    sipe [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seiere/seire/seirer [norsk]     seirer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Seiurus noveboracensis [latin]    Vannparula [norsk]   Northern Waterthrush [engelsk]   1 La Selva 6/3, 5 Carara 11/3, 5+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus tephrocephalus [latin]    Gråkronesanger [norsk]   Grey-crowned Warbler [engelsk]   Ruili, Tengchong, Huayan Peak & Xianfeng Temple - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus xanthoschistos [latin]    Gråkappesanger [norsk]   Grey-hooded Warbler [engelsk]   Ett ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire ind. ved Forktail Stream 28.2. Vanligere oppe i fjellene: 60-70 ind. Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., 50 ved Sat Tal 2.3. og 15 ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seismiske undersøkelser [norsk]    geofysiske undersøkelser [synonym]   Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av geologien i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
seibeite skåret av kjaken [norsk]    snilža [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Seize the day, trust as little as possible in tomorrow [engelsk]    Carpe diem, quam minimum credula postero [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom