Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
service [bokmål/nynorsk]    tjeneste, betjening, hjelp (på maskineri) ettersyn og overhaling Jeg skal sende bilen på service.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
service [engelsk]    service tjeneste
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
service [engelsk]    tjeneste [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
service [engelsk]    tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service [engelsk]    tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 86 omtrentlig(e)
services [engelsk]    tjenester [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
e-service [engelsk]    e-tjenester [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fax service [engelsk]    fakstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicegrad [norsk]    service level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
UPS service [engelsk]    UPS-tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Web service [engelsk]    webtjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WWW service [engelsk]    webtjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WWW Service [norsk]    WWW Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Team service [norsk]    Registration and Induction Unit [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
kundeservice [norsk]    customer service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
edit service [engelsk]    redigeringstjeneste, redigeringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicenivå [norsk]    response level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service life [engelsk]    levetid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicemerke [norsk]    service mark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Servicemodul [norsk]    Service module [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceordre [norsk]    service order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service pack [engelsk]    oppdateringspakke (Service Pack), Service Pack, oppdateringspakke, oppdateringspakke (Service Pack) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service task [engelsk]    serviceoppgave [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
text service [engelsk]    teksttjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legal Service [engelsk]    Juridisk tjeneste [norsk]   SJ [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
local service [engelsk]    lokal tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Query Service [engelsk]    spørringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceavtale [norsk]    service agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceobjekt [norsk]    service object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
field service [engelsk]    lokal service, oppsøkende service [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
postal service [engelsk]    postvesen [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
servicedekning [norsk]    service coverage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicerapport [norsk]    service report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service ticket [engelsk]    tjenestebillett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alerter service [engelsk]    Alerter-tjenesten [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cluster service [engelsk]    Cluster service, Cluster service [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network service [engelsk]    nettverkstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service industry [engelsk]    tjenesteytende næring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Internet service [engelsk]    Internett-tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service activity [engelsk]    tjenesteaktivitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service provider [engelsk]    tjenesteleverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service provider [engelsk]    Internett-leverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
probation service [engelsk]    kriminalomsorg [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
directory service [engelsk]    katalogtjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Event Log service [engelsk]    tjenesten Event Log / hendelsesloggtjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Messenger service [engelsk]    tjenesten Messenger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service hardening [engelsk]    tjenesteforsterking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceordrelinje [norsk]    service order line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service a summons [engelsk]    stevne, innstevne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Quality of Service [engelsk]    tjenestekvalitet (QoS - Quality of Service) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceavtalelinje [norsk]    service agreement line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Workstation service [engelsk]    tjenesten Workstation [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Autodiscover service [engelsk]    autosøktjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service access point [engelsk]    tjenestetilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mail delivery service [engelsk]    e-postleveringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RM activation service [engelsk]    RM-aktiveringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Short Message Service [engelsk]    SMS [forkortelse/akronym]   (tekstmelding på mobil)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Internal Audit Service [engelsk]    Den interne revisjonstjenesten [norsk]   IAS [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
communications service [engelsk]    kommunikasjonstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service principal name [engelsk]    SPN [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service set identifier [engelsk]    SSID (Service Set Identifier) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WWW Publishing Service [norsk]    WWW Publishing Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Quality Metrics [engelsk]    måledata for tjenestekvalitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service resource record [engelsk]    tjenesteressurspost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file replication service [engelsk]    filreplikeringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Information Access Service [norsk]    Information Access Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Profile Identifier [engelsk]    tjenesteprofilidentifikator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Software Licensing Service [norsk]    Software Licensing Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Directory Management Service [engelsk]    Directory Management Service / tjenesten for katalogadministrasjon  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
General Packet Radio Service [norsk]    General Packet Radio Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Plain Old Telephone Service [norsk]    plain old telephone service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Advertising Protocol [norsk]    Service Advertising Protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account certification service [engelsk]    tjeneste for kontosertifisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call Via Conferencing Service [engelsk]    Ring opp via konferansetjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distributed denial of service [engelsk]    distribuert tjenestenekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Enterprise Quality of Service [engelsk]    Tjenestekvalitet for virksomhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Office Online Sharing Service [engelsk]    delingstjeneste på Office Online [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Internet Name Service [engelsk]    Windows Internet Name Service, Windows Internet Name Service [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media License Service [engelsk]    Windows Media-lisenstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
World Wide Web Publishing Service [engelsk]    webpubliseringstjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network location awareness service [engelsk]    tjenesten Network Location Awareness [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Provisioning Markup Language [engelsk]    SPML [forkortelse]   OASIS spesifisert XML basert protokoll som beskriver innhold og prosess for å spesifisere ”provisioning” tjenester
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
multicast address resolution service [engelsk]    tjeneste for oppslag av multikastingsadresser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Joint Interpreting and Conference Service [engelsk]    Den felles tolk- og konferansetjenesten [norsk]   SCIC [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Microsoft CRM Mobile HTTP Relay Service [norsk]    Microsoft CRM Mobile HTTP Relay Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft CRM Mobile Integration Service [norsk]    Microsoft CRM Mobile Integration Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Boot Information Negotiation Layer Service [engelsk]    BINL-tjeneste (Boot Information Negotiation Layer) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
persons performing civilian national service [engelsk]    sivile tjenestepliktige [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Microsoft Exchange Unified Messaging Service [engelsk]    tjenesten Microsoft Exchange Unified Messaging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft CRM Mobile Device Registration Service [norsk]    Microsoft CRM Mobile Device Registration Service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Wherever there is a man, there is a place of/for kindness/service [engelsk]    Ubicumque homo est, ibi benefici locus est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom