Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
side [bokmål]    overflate på et ark i en bok Sitatet er hentet fra side 54 i boka. (geometri) en kant av noe, enten en begresende linje (2D) eller et begrensende plan (3D) En likesidig trekant har tre sider som er like lange. En terning har seks like store sider. én del av en enhet, ofte delt i to; fysisk eller overførbar I en fotballkamp bytter de to lagene side etter pause. De sto på hver sin side i diskusjonen, og ingen ville gi seg. ett aspekt av noe, én måte å se noe på. Det er fint å se en annen side av deg enn det vanlige deg! På den annen side må man ikke glemme at ...
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
side [engelsk]    side, kant
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
side [norsk]    Latus, -eris [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
side [norsk]    page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
side [norsk]    page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
side [norsk]    s. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Side [norsk]    Yoko [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
side [norsk]    gilga [kåfjordsamisk]   (av kroppen)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 105 omtrentlig(e)
aside [engelsk]    til side [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Sider [norsk]    Sides / pages [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Utside [norsk]    Outside [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
reside [engelsk]    være bosatt, bo [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Leside [norsk]    Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender bort fra isbevegelsen. Lesider i berggrunn er ofte en plukkingskant som er oppsprukket og uregelmessig fordi isen sprengte løs og plukket med seg materiale da den gled over lesiden. Motsatt: støtside. Se også: rundsva.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Le side [norsk]    Den siden av fartøyet som vender fra vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lo side [norsk]    Den siden av fartøyet som vender mot vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Sideros [gresk]    jern [norsk]   (lat.syn.: Ferrum)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sidebar [norsk]    sidestolpe, infostolpe [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
webside [norsk]    vevside, nettside [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
preside [engelsk]    være møteleder, lede, presidere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
subside [engelsk]    synke; avta, stilne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sidebar [engelsk]    sidestolpe [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidemal [norsk]    Page template [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webside [norsk]    web page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webside [norsk]    Web page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Le side [norsk]    Den siden av båten som vender fra vinden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lo side [norsk]    Den siden av båten som vinden blåser mot.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Sidelobe [norsk]    Side lobe [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
rettside [norsk]    right side [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Sidepott [norsk]    Side Pot [engelsk]   Én eller flere separate potter som gjenværende spillere konkurrerer om når én eller flere spillere er all-in.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
tom side [norsk]    blank page [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidefeil [norsk]    page fault [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidetall [norsk]    page number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidestil [norsk]    page style [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nettside [norsk]    web page [engelsk]   (webside)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidefeil [norsk]    page fault [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidemarg [norsk]    page margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SideShow [norsk]    SideShow [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidevern [norsk]    side shields [engelsk]   (vernebriller)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Sidevant [norsk]    Stålwire eller rod som holder riggen sideveis.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
skipsside [norsk]    beam end, broadside [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Pearlside [engelsk]    Laksesild  [norsk]   Maurolicus muelleri [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
sidesleng [norsk]    Horisontal ustødighet i filmen ved projeksjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
sideskift [norsk]    page break [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Startside [norsk]    Home [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Startside [norsk]    Home [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
notatside [norsk]    notes page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sideskift [norsk]    page break [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sideramme [norsk]    page frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
søkeside [norsk]    search page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sideelver [norsk]    tributaries [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lommeside [norsk]    Pocket page [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Side kick [engelsk]    miniutgave av Sizzix maskinen
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Støtside [norsk]    Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender mot isbevegelsen. Støtsiden er oftest avrundet. Motsatt: leside. Se ogsa: Rundsva.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
sidefinne [norsk]    svihčču, vieksi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Sidetittel [norsk]    Tittelen på en webside. Er viktig både for søkemotorens og brukerens relevansvurdering av siden. En god sidetittel kan påvirke klikkraten. Sidetittelen er et av de mest strategiske sideelementene for plassering av nøkkelord, ettersom det er en HTML-standard og en de facto standard å oppsummere sidens tema på en kort og spesifikk måte i dette sidelementet. Sidetittelen utgjør derfor den synligste delen av søkemotorresultatene.
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
The inside [engelsk]    Innsiden [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vegg, side [norsk]    Paries, -etis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
hjemmeside [norsk]    homepage [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidetittel [norsk]    page title [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hjemmeside [norsk]    homepage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidebanner [norsk]    Page banner [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidetittel [norsk]    Page title [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidemorene [norsk]    lateral moraine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Sidemorene [norsk]    Rygg av morenemateriale dannet langs kanten av en isbre.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Sideboring [norsk]    Boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
side effect [engelsk]    bivirkning, (sideeffekt) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sideoppsett [norsk]    page layout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidebergart [norsk]    country rock [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
scrappeside [norsk]    Layout [engelsk]   LO [akronym]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Bak/bakside [norsk]    Ura [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
motsatt side [norsk]    opposite side [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
sideveksling [norsk]    paging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Side by Side [engelsk]    side ved side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statisk side [norsk]    static page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Vekslingsside [norsk]    Change-over straight in speedskating
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
dynamisk side [norsk]    dynamic page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamisk side [norsk]    dynamic page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Min startside [norsk]    My Home page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egenskapsside [norsk]    property page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Front/forside [norsk]    Omote [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
forretningside [norsk]    business concept [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Siden av hodet [norsk]    Yokomen [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
The mountainside [engelsk]    Lia [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bekreftelsesside [norsk]    confirmation page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjonsside [norsk]    information page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nestet rammeside [norsk]    nested frames page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sideskiftvisning [norsk]    page break preview [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sider pr. minutt [norsk]    pages per minute [engelsk]   ppm [akronym]   Sider pr. minutt – En enhet som måler utskriftshastighet.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Sideleddsartrose [norsk]    Intervertebral arthrosis [engelsk]   Sideleddsartrose er en annen betegnelse for spondylartrose.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
sist besøkte side [norsk]    last page visited [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
standard startside [norsk]    default home page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidestilt kjøring [norsk]    side-by-side execution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bilde side ved side [norsk]    Tile image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
onkel på mors side [norsk]    eanu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
onkel på fars side [norsk]    čeahci [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
tante på mors side [norsk]    muossá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
tante på fars side [norsk]    siessá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
hurtigbufret webside [norsk]    cached page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advisor from the side [engelsk]    Legatus a latere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
hjemmeside, startside [norsk]    home page [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Side-striped Chameleon [engelsk]    Chameleo bitaeniatus [latin]   One Chameleon crossing the road in Kakamega Forest 26/11, and that we caught for an in-hand study, turned out to be a Side-striped Chameleon.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
sidebeskrivelsesspråk [norsk]    page-description language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sidebeskrivelsesspråk [norsk]    Page Description Language [engelsk]   PDL [akronym]   Et sidebeskrivelsesspråk (PDL) spesifiserer oppsettet og innholdet på en utskrevet side. Hewlett Packards PCL (Printer Control Language) og Adobes Postscript er de to mest brukte sidebeskrivelsesspråkene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Scroll, Up Side-by-Side [engelsk]    Rull, side ved side oppover [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sideskift, sideforskyving [norsk]    form feed [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Kontrollpanel - startside [norsk]    Control Panel Home [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst, bunntekst på side [norsk]    page footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
topptekst, topptekst på side [norsk]    page header [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]    paging file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]    swap file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flislegge, (sette/legge) side ved side [norsk]    tile [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
You do not know the power of the dark side [engelsk]    Postatem obscuri lateris nescitis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
You don't know the power of the dark side [engelsk]    Potestatem obscuri lateris nescis [latin]   (Star Wars)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom