Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
siiddaiduvvat [samisk]    bo [norsk]   (a) (-v-) 'sette bo'; ásaiduvvat (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune