Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
sivva; sudja [samisk]    grunn [norsk]   (s) 1. (-v-); 2. (-j-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-685: mii dasa leažžá sudjan 'hva grunnen til det mon være'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune