Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
skole [bokmål/nynorsk]    undervisningsinstitusjon Bygg hvor det holdes opplæring Hvor ligger denne skolen hen? Alle personer på en skole; lærere og elever Hele skolen hadde fri. De som følger en bestemt doktrine; en bestemt måte å tenke på; en skoleretning Farfar var av den gamle skolen. Den Keynesisanske skolen har fremdeles mange disipler.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
skole [afrikaans]    Flertall av skool
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
skole [dansk]    skole
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
skole [norsk]    skovla [kåfjordsamisk]   (pl.: skovllat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
Skolevei [norsk]    Way to school [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
høgskole [norsk]    university college [engelsk]   (Brukes ikke om KHiB)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Folkeskole [norsk]    Primary school [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skolekorps [norsk]    School brass band [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skolelinux [norsk]    Konsept basert på operativsystemet Linux som er spesialtilpasset bruk i skolen og som tilbyr en rekke nettjenester og skoleaktuelle dataprogram.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
grunnskole [norsk]    primary and lower secondary school [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
hundeskole [norsk]    obedience school [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ungdomskole [FEIL]    ungdomsskole [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
steinerskole [norsk]    Steinerskole [FEIL]   (når det er fellesnavn): «Det finnes mange steinerskoler i Norge.»
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Etablererskole [norsk]    I mange fylker tilbys det organiserte opplegg for å kvalifisere nyetablerere til egen forretningsdrift. Etablererskolene gir en innføring i krav og utfordringer du møter i forbindelse med etablering av ny virksomhet, og de grunnleggende fagområdene vedr. forretningsdrift. Etablererskolene gjennomføres vanligvis i form av samlinger, kombinert med individuelt arbeid i samarbeid med konsulent. Omfang, utforming og deltageravgift varierer mellom fylker. Kontakt nærmeste Innovasjon Norge distriktskontor eller fylkeskommune for nærmere informasjon.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Folkehøgskole [norsk]    Upper secondary school in rural area
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skoleavslutning [norsk]    When the school breaks up for holidays
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skolestfamilien [norsk]    Macrouridae [latin]   Familie (bl.a. småskjellet skolest, spiritist, skolest/buttnase, isgalt/långstjert)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Skolestfamilien  [norsk]    Grenadiers [engelsk]   Macrouridae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Skolest, buttnase [norsk]    Coryphaenoides rupestris [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
skolefritidsordning [norsk]    day care facilities for schoolchildren [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
videregående skole [norsk]    upper secondary school [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
videregående skole [norsk]    vgs. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
vitenskapelig høgskole [norsk]    specialised university institution [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Skoleadministrativt system [norsk]    En samling av opplysninger om personer (lærere, elever, administrativt personale, foreldre) tilknyttet organisasjonen (skolen). Kan være på papir eller på elektronisk form.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
skolegrend, bedriftsgrend, (kunnskaps-, teknologi-, studie- osv.) -park, kampus [avløserord]    campus [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet