Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Skotsk-gælisk [norsk]    Skotsk-gælisk (Gàidhlig) er et keltisk språk som tales i Skottland. Skotsk-gælisk tilhører samme språkgruppe som irsk og mansk. Den er avgrenset fra den brytonske språkgruppen, som inneholder walisisk, kornisk og bretonsk. Både skotsk-gælisk, mansk og irsk er avledet fra gammelirsk. Utenfor Skottland blir skotsk-gælisk ofte kalt for kun «skotsk» eller kun «gælisk», en bruk som har sin opprinnelse 1500 år tilbake i tid, eksempelvis benyttet gammelengelsk benevnelse «Scottas». Denne bruken er uvanlig i Skottland ettersom det siden 1500-tallet har vært vanlig å benytte skotsk for å betegne de som bodde i den sydøstlige delen, i Lowland, og som utviklet en engelsk dialekt fra en nordlig form av tidlig middelengelsk, se skotsk. (les mer...)
Wikipedia (bokmål) © Wikimedia Foundation, Inc
Skotsk-gælisk [nynorsk]    Skotsk-gælisk (skotsk-gælisk: Gàidhlig [gaːlikʲ]) er eit av dei keltiske språka. Saman med irsk og mansk er det i greina goideliske språk. Desse stammar alle frå mellomirsk. Talet på språkbrukarar har gått kraftig ned, men har fått ein oppsving dei siste åra i Skottland. (les mer...)
Wikipedia (nynorsk) © Wikimedia Foundation, Inc
skotsk-gælisk [norsk]    keltisk språk i Skottland
Liste over navn på språk © Språkrådet