Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
småsei [norsk]    muortu [kåfjordsamisk]   (pl.: muorttut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Småseiler [norsk]    House Swift [engelsk]   Apus affinis [latin]   Forekom på samtlige lokaliteter, bortsett fra Corbett. Som regel mellom 10 og 30 ind. daglig, men 200 ind. 24.2. ved Taj Mahal, Agra.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Småseiler [norsk]    Little Swift [engelsk]   Apus affinis [latin]   Common and widespread and seen virtually every day throughout the trip. Mostly we did not estimate any numbers for the daily log, but 500+ noted 16/11, most of these in Nairobi.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no