Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
máttaráddjá; sogamáddu [samisk]    oldefar [norsk]   (s) 1. máttaráddjá (-dj-) 2. sogamáddu (-tt-) 'stamfar' //oldemor (s) 1. máttaráhkku (-hk-) 2. sogamáddu (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune