Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
sommerfugl [1]    (insekt) Vanlig insekt som etter larve og puppestadier utvikler vinger, ofte med vakre farger. Lepidoptera Jeg vet ikke om det var Chou som drømte at han var en sommerfugl eller om det var sommerfuglen som drømte at den var Chou.  – Chuang Chou
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
sommerfugl [dansk]    sommerfugl
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
sommerfugl [norsk]    beaiveloddi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
sommerfugllarve, kålorm [norsk]    caterpillar [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no