Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 28 omtrentlig(e)
Dietylsulfat [norsk]    SULFURIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C4H10O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumsulfat [norsk]    E515 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kaliumsulfat [norsk]    E515 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Koboltsulfat [synonym]    Kobolt(II)sulfat(VI) [norsk]   SULFURIC ACID, COBALT(2+) SALT (1+1) [engelsk]   molekylformel: CoO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Natriumsulfat [norsk]    E514 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kalsiumsulfat [norsk]    E516 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriumsulfat [norsk]    E514 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Kalsiumsulfat [norsk]    E516 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre, konsistensmiddel, antiklumpemiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Ammoniumsulfat [norsk]    E517 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Ammoniumsulfat [norsk]    E517 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Aluminiumsulfat [norsk]    E520 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aluminiumsulfat [norsk]    E520 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Kaliumhydrogensulfat [norsk]    SULFURIC ACID, MONOPOTASSIUM SALT [engelsk]   molekylformel: HKO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumhydrogensulfat [norsk]    E515 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kaliumhydrogensulfat [norsk]    E515 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Natriumhydrogensulfat [norsk]    E514 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aluminiumkaliumsulfat [norsk]    E522 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriumhydrogensulfat [norsk]    E514 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Aluminiumkaliumsulfat [norsk]    E522 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Aluminiumnatriumsulfat [norsk]    E521 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aluminiumnatriumsulfat [norsk]    E521 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
8-Hydroksykinolinsulfat [norsk]    8-QUINOLINOL, SULFATE (2:1) (SALT) [engelsk]   molekylformel: C18H16N2O6S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Aluminiumammoniumsulfat [norsk]    E523 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Aluminiumammoniumsulfat [norsk]    E523 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Difenzokvat metylsulfat [synonym]    1,2-Dimetyl-3,5-difenyl-1H-pyrazoliummetylsulfat [norsk]   1H-PYRAZOLIUM, 1,2-DIMETHYL-3,5-DIPHENYL-, METHYL SULFATE [engelsk]   molekylformel: C18H20N2O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sulfates used as raw materials [engelsk]    sulfater som brukes til råmaterialer [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
2-(2,4-Diklorfenoksy)etylsulfat [norsk]    2,4-DES [engelsk]    Disul [synonym]   molekylformel: C8H8Cl2O5S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Natriumbisulfat, Natriumhydrogensulfat [synonym]    Natriumhydrogensulfat(VI) [norsk]   SULFURIC ACID, MONOSODIUM SALT [engelsk]   molekylformel: HNaO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap