Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
sykdom [bokmål]    Det at man blir syk; inndelt etter hvordan syk man blir.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
sykdom [norsk]    buozalmas, dávda [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
sykdomstegn [norsk]    symptom [med. el. latin]   Tegn fra kroppen som man oppfatter som om sykdom finnes eller holdet på å bryte ut.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Crohns sykdom [norsk]    morbus Crohn [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
blødersykdom [norsk]    hemofili [med. el. latin]   Manglende evne til å koagulere (størkne) blod, slik at blødningen ikke stopper av seg selv. Deles inn i gruppene A og B, hvor begge tilstander innebærer mangel på koagulasjonsfaktorer. Sykdommen er arvelig betinget, men pasienten kan få et tilnærmet normalt liv ved jevnlig tilførsel av nevnte koagulasjonsfaktorer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hudsoppsykdom [norsk]    tinea [med. el. latin]   Samlenavn for flere typer soppsykdomer på huden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kronisk sykdom [norsk]    Langvarig sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
psykisk sykdom [norsk]    mental lidelse [med. el. latin]   Lidelse som omfatter en persons psykiske helse, for eksempel schizophreni eller depresjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sykdom, lidelse [norsk]    ailment [engelsk]   (mindre alvorlig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Hodgkins sykdom [norsk]    lymphogranulomatosis maligna [med. el. latin]   Ondartet lymfesykdom, der lymfeknutene forstørres, ofte fulgt av feber, anemi, kløe, avmagring og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden kan som oftest helbredes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Systemisk sykdom [norsk]    En sykdom som finnes i hele kroppen
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
autoimmun sykdom [norsk]    autoimmun sykdom [med. el. latin]   Sykdom som skyldes at stoffer i kroppen reagerer på noen av kroppens egne bestanddeler. Medfører skade på den eller de organene som angripes.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Alzheimers sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Parkinsons sykdom [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bekhterevs sykdom [norsk]    Bekhterew [engelsk]   Se Ankyloserende spondylitt
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Alzheimers sykdom [norsk]    Ved Alzheimers sykdom dør nerveceller i deler av hjernen unormalt fort. Man vet enda ikke hva som starter sykdomsforløpet, men man vet at den forverrer seg gradvis og langsomt over år. Det tidligste symptomet er svikt i hukommelsen. Symptomer på depresjon og angst forekommer relativt ofte i den første fasen. Senere kan det opptre vrangforestillinger og hallusinasjoner. Sykdomsforløpet varierer, men vanligvis er pasienten helt pleieavhengig etter 5-15 år. Mer...
Demensordliste © Pfizer AS
Korsakoffs sykdom [med. el. latin]    Organisk nervesykdom, der hjernefunksjonene blir generelt forstyrrede, med bl.a. forvirring og trang til å lyve. Hukommelsen svikter også ved denne type sykdom. Ofte er tilstanden et resultat av tiaminmangel og alkoholmisbruk.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bekhterevs sykdom [norsk]    spondylarthritis ankylopoietica [med. el. latin]   Betennelsessykdom som først og fremst rammer ledd i bekkenet og ryggsøylen. Fører til at leddene blir helt stive.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Hodgkin’s sykdom [norsk]    lymfogranulomatose, en kreftform i lymfesystemet
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Alzheimer`s sykdom [norsk]    Morbus Alzheimer [med. el. latin]   Den vanligst årsaken til aldersdemens. Personene blir glemsomme, mister dømmekraften, og får humørsvingninger. Det er sett at det blir hjernesvinn hos de det gjelder. Pasientene blir etterhvert helt hjelpeløse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hjerte- og karsykdom [norsk]    cardiovascular disease [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
polycystisk leversykdom [med. el. latin]    cystelever [norsk]   Cystelever er en sykdom der det dannes lukkede, væskefylte hulrom med glatte vegger i levervevet. Sykdommen kan være arvelig og da ofte sammen med cystenyrer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Creutzfeldt-Jakobs Sykdom [norsk]    Sjelden, dødelig hjernesykdom som bl. a. har symptomer som framskridende sløvsinn, svinn av muskulatur, skjelving og talevansker.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Creutzfeldt-Jakobs sykdom [norsk]    - en svært sjelden form for demens som utvikler seg raskt. Det er nå kjent at sykdommen forårsakes av et smittsomt peptid - et prion. Det antas at en variant av Creutzfeldt-Jakobs sykdom overføres til mennesker fra sauer (scrapie) via kyr (kugalskap).
Demensordliste © Pfizer AS