Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
tømmer [bokmål/riksmål/nynorsk]    grove stammer av trær som skal bearbeides videre i et sagbruk eller i en papirfabrikk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Tømmer [norsk]    Timber [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tømmer [norsk]    dimbbar [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Tømmerhus [norsk]    Log cabin [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tømmermenn [norsk]    Hangover [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
spantetømmer [norsk]    frame (rib) timber [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Søppeltømmer [norsk]    Refuse collector [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com