Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
tak [bokmål/riksmål/nynorsk]    det som er på toppen av et hus. Vi har røde takstein på taket. det som er over et rom (dekker rommet) (overført) øvre grense for noe Vi har et tak på 50 timer på dette prosjektet.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
tak [dansk]    takk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
tak [polsk]    ja
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
tak [svensk]    tak (over huset eller over et rom)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
tak [norsk]    dáhkki [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 103 omtrentlig(e)
takk [norsk]    grazie [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Takk [norsk]    thanks [engelsk]   THX [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Takk [norsk]    Giitu [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Takke [norsk]    To say thank you / griddle [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Takle [norsk]    Surre en tauende slik at den ikke slår seg opp, eller gjøre et seilfartøy klart til å seile.
Maritim ordliste © MaritimStart
takst [norsk]    valuation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
uttak [norsk]    efflux [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Sutak [norsk]    Se undertak.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
takkel [norsk]    tackle [engelsk]   takkel [dansk]   Tauverk. Gammelt uttrykk for stående rigg (stående rigg)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Takten [norsk]    Keeping step [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tiltak [norsk]    project [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Unntak [norsk]    Opt-out [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
takket [norsk]    Serratus [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
unntak [norsk]    exception [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mottak [norsk]    receipt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Vedtak [norsk]    en avgjørelse, truffet av et offentlig forvaltningsorgan, som er bestemmende for privatpersoners rettigheter og plikter.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Saltak [norsk]    Se takform/taktyper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Taktro [norsk]    Bærende undertak som tåler gangtrafikk, undertak.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Åstak [norsk]    Se takformer/taktyper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
foretak [norsk]    enterprise [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Takstol [norsk]    En takstol er en selvbærende konstruksjon. Det benyttes spikerplater i sammenføyning av de enkelte delene. Takstolen overfører kreftene fra takflaten til ytterveggene.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
massetak [norsk]    soil extraction site [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Taksvale [norsk]    Common House Martin [engelsk]   Delichon urbica [latin]   3 sightings: 1 bird on Mt. Kenya 18/11, 5 at the Crater Lake, Naivasha 19/11 and 1 in Lake Nakuru NP 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
håndtak [norsk]    handle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
håndtak [norsk]    handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Undertak [norsk]    Eller sutak. Materiale som underlag for taktekking.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Valmetak [norsk]    Se takformer/taktyper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
takkelage [dansk]    rigg [norsk]   rig, rigging [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
takkelage [dansk]    takkelasje [norsk]   rigging, tackling [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Takskjegg [norsk]    Eaves [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lovvedtak [norsk]    Enactment of a Bill [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Take care [engelsk]    Cura ut valeas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
takstmenn [norsk]    insurance adjusters [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Takvinkel [norsk]    Se takform/taktyper.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
takstnemnd [norsk]    valuation committee [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
takknemlig [norsk]    grateful [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
takknemlig [norsk]    obliged [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
takklammer [norsk]    ceil(ing) brackets [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
taksameter [norsk]    takstameter [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Asylmottak [norsk]    frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge. UDI er ansvarlig for å organisere et mottaksapparat som kan håndtere et varierende antall asylsøkere og asylsøkere med ulike behov som følge av alder og helsetilstand.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
byggetiltak [norsk]    building project [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
vernetiltak [norsk]    protection and conservation measures [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
rammevedtak [norsk]    resolution on budget limits [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Ventemottak [norsk]    Personer som mister botilbudet i asylmottak etter avslag på søknad om asyl, og som ikke ønsker å forlate landet frivillig eller kan uttransporteres, får tilbud om å bo på et ventemottak. Mottaket skal være et ensartet tilbud til tidligere asylsøkere uten lovlig opphold i Norge inntil de forlater landet.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
enkle tiltak [norsk]    projects requiring simple processing [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
take minutes [engelsk]    føre møteprotokoll [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Enkeltvedtak [norsk]    Vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte perso..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
mål; tiltak [norsk]    measure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fyllhåndtak [norsk]    fill handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innkjøpstak [norsk]    purchase ceiling [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
helseforetak [norsk]    HF [forkortelse/akronym]   (jf. RHF regionalt helseforetak)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
byrådsvedtak [norsk]    City Government decision [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
bystyrevedtak [norsk]    city council decision [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
takknemlighet [norsk]    gratitude [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sikringstiltak [norsk]    safety measure [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
tingets vedtak [norsk]    decisions of the Ting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
take-away-food [norsk]    hentemat, ta-med-mat, hurtigmat [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
meldingsmottak [norsk]    message sink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttehåndtak [norsk]    move handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
take advantage [engelsk]    dra nytte av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Statlig mottak [norsk]    Bosted for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknaden. Etter at asylstatus eller oppholdstillatelse er innvilget, blir mange boende enda en periode i statlige mottak før bosetting i en norsk kommune. Beboere i statlige mottak får hjelp til det nødvendigste av mat og klær, og de har ulike plikter og tilbud. Mottakene holder nøktern standard og er fortrinnsvis basert på selvhushold.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Transittmottak [norsk]    Midlertidig bosted for asylsøkere inntil de er intervjuet av UDI og har gjennomgått helsesjekk.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Vinsjehåndtak [norsk]    Håndtak som kan festes til toppen av vinsjene, for å sveive vinsjene rundt.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
refusjonsvedtak [norsk]    refund decision [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordinært mottak [norsk]    se Statlig mottak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
kommunalt foretak [norsk]    municipal undertaking [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
reguleringsvedtak [norsk]    zoning decision [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
takstforretninger [norsk]    valuation proceedings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ordspråk, ordtak [norsk]    proverb [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bakgrunnshåndtak [norsk]    background handles [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ubehandlet unntak [norsk]    unhandled exception [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ansvarlig foretak [norsk]    Foretak som - overfor kommunen - har søkt om, og fått tildelt ansvar i en byggesak. Den tidligere personlige funksjonen ansvarshavende er nå erstattet av firmaforetak som må ta rollen som ansvarhavende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
take in / decrease [engelsk]    fell [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Foreløping unntak [norsk]    Pre-in [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
justeringshåndtak [norsk]    adjustment handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markeringshåndtak [norsk]    selection handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skaleringshåndtak [norsk]    size grip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skaleringshåndtak [norsk]    sizing handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
takk, vær så god [norsk]    prego [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Takform / taktyper [norsk]    Takform er avhengig av hvordan loftsrommet skal brukes, bærekonstruksjon og husets utseende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
byomfattende tiltak [norsk]    city-wide measures [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
brannteknisk tiltak [norsk]    fire prevention measures [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
komitévedtak [norsk]    committee decision [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
tekniske vernetiltak [norsk]    engineering controls [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
take-over proceedings [engelsk]    overtakelsesforretning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Take my wife, please! [engelsk]    Prehende uxorem meam, sis! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Take four times a day [engelsk]    Quater in die (Q.I.D) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Telekommunikasjonsuttak [norsk]    Fast koplingsinnretning for telekommunikasjon, grensesnitt mot kabling.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
lyd- eller bildeopptak [norsk]    sound or image recordings [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
girspak med vrihåndtak [norsk]    twist-grip shifter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
regionalt helseforetak [norsk]    RHF [forkortelse/akronym]   (jf. HF helseforetak)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
innløp, inngang, inntak [norsk]    inlet [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Etater og kommunale foretak [norsk]    Agencies and municipal undertakings [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
refusjonsberettigede tiltak [norsk]    projects for which a refund is payable [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
takstere; vurdere, bedømme [norsk]    assess [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ansvarlig utførende foretak [norsk]    enterprise acting as the responsible contractor [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
NUF - Norsk Utenlandsk Foretak [norsk]    Et NUF er en filial av et utenlandsk foretak. Utenlandske foretak som drive..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
takknemlighet; påskjønnelse [norsk]    appreciation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ansvarlig kontrollerende foretak [norsk]    enterprise responsible for control/enterprise acting as the responsible controller [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
gi innstilling om vedtak og tiltak [norsk]    recommend decisions and measures [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
takknemlighetsgjeld; stå i gjeld til [norsk]    indebted [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
take place in the fully assembled committee [engelsk]    foregå i samlet komité [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
takreling, takholder (tekn.); reling (allment) [avløserord]    rail [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet