Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
telne [norsk]    reašmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Telnet [norsk]    En protokoll som kan brukes for å logge seg på andre maskiner og utføre kommandoer der. Dette gjør det mulig å jobbe på en PC som om den var en terminal tilknyttet en annen maskin. Telnet er ikke sikret gjennom kryptering, og man bør bruke andre protokoller som f.eks. SSH for sikker kommunikasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Telnet [norsk]    Telnet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nertelne [norsk]    vuollereašmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
overtelne [norsk]    badjereašmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
steintelne [norsk]    geađgereašmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kavveltelne [norsk]    gávvalreašmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
telne inn garn [norsk]    sivladit [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune