Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
tjære [bokmål]    en sort væske som blir produsert ved pyrolyse eller raffinering av organisk materiale Trebåter har ofte blitt impregnert med tjære.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
tjære [norsk]    tar [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tjære [norsk]    darvi, muorravuoiddas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
tjære; asfaltere [norsk]    tar [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tjæregrop, tjæregrop, tjæregrop [norsk]    tarpitting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tjæregropintervall, tjæregropintervall, tjæregropintervall [norsk]    tarpitting interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft