Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
tjære [bokmål]    II tjære v1 tjærebre tjærebreII tjære v1; el II tjøre v1 tjærebre tjærebre
Bokmålsordboka © Universitetet i Oslo/Språkrådet
tjære [nynorsk]    II tjære v1 tjærebre tjærebreII tjære v1; el II tjøre v1 tjærebre tjærebre
Nynorskordboka © Universitetet i Oslo/Språkrådet
tjære [bokmål]    en sort væske som blir produsert ved pyrolyse eller raffinering av organisk materiale Trebåter har ofte blitt impregnert med tjære.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Tjære [norsk]    Tjære er en flytende sort væske som blir produsert ved pyrolyse eller raffinering av organisk materiale. Oftest blir tjære produsert av kull, men kan også produseres av treverk eller torvmose. (les mer...)
Wikipedia (bokmål) © Wikimedia Foundation, Inc
tjære [norsk]    tar [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tjære [norsk]    darvi, muorravuoiddas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
tjære; asfaltere [norsk]    tar [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tjæregrop, tjæregrop, tjæregrop [norsk]    tarpitting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tjæregropintervall, tjæregropintervall, tjæregropintervall [norsk]    tarpitting interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft