Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
torsk [bokmål/nynorsk]    (fisk) Det vanligste navnet på atlanterhavstorsk, en saltvannsfisk som kan bli opptil 60 kg. (lat. Gadus morhua); ett individ av denne arten. En ekte Lofottorsk jeg er,for jeg er født i Henningsvær.Fadderullan dei, fadderullan dei,fadderullan dullan dei.  – «Torskevise», Torbjørn Egner Som hovedrett serveres lettsprengt torsk med poteter og smør. Se også: Google torsk (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
torsk [dansk]    (fisk) torsk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
torsk [engelsk]    (fisk) brasme
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
torsk [svensk]    (fisk) torsk horekunde (medisin) trøske (soppinfeksjon)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Torsk [norsk]    Cod [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
torsk [norsk]    cod [engelsk]   morue [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
torsk [norsk]    merluzzo [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
torsk [norsk]    dorski [kåfjordsamisk]   (pl.: dorskkit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
Torsk  [norsk]    Atlantic cod [engelsk]   Gadus morhua [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Istorsk [norsk]    Arctogadus glacialis [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Torskehode [norsk]    Cod head [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Polartorsk [norsk]    Boreogadus saida [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sølvtorsk [norsk]    Gadiculus argenteusthori [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Paddetorsk [norsk]    Raniceps raninus [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
loddetorsk [norsk]    siehppaguolli [kåfjordsamisk]   (pl.: siehppaguolit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Skjeggtorsk [norsk]    Trisopterus luscus [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Torskefisker [norsk]    Gadiformes [latin]   Orden (bl.a. torskefamilien, lysingfamilien, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
torsk, skrei [norsk]    cod [engelsk]   cabillaud [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Torskeprøve  [norsk]    Gadus morhua [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Torsk (skrei) [norsk]    Gadus morhua [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Torskefamilien [norsk]    Gadidae [latin]   Familie (bl.a. torsk (skrei), istorsk, polartorsk, sølvtorsk, hyse/kolje, hvitting, kolmule/blåkjeft/blågunnar, lyr, sei/gråsei, theragra/berlevågfisk, sypike, øyepål, skjeggtorsk, brosme, femtrådet tangbrosme, nordlig tangbrosme, lake, lange, blålange, skjellbrosme, paddetorsk, firtrådet tangbrosme, strandtangbrosme, tretrådet tangbrosme, sølvtangbrosme)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
gjedd, småtorsk [norsk]    rutnot [kåfjordsamisk]   (pl.: rutnogat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
torsk, større enn gjedd [norsk]    gilot [kåfjordsamisk]   (pl.: gilogat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune