Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
tysker [bokmål]    (demonym) person fra Tyskland
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
tysker [norsk]    duiska [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune