Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
uhcánaš dos, uhcánaš dás [samisk]    litt her, litt der [norsk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune