Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
Krokulke [norsk]    Artediellus atlanticuseuropeus [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Tornulke [norsk]    Icelus bicornis [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hornulke [norsk]    Myoxocephalus, Triglopsis quadricornis [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Piggulke [norsk]    Taurulus, Micrenophrys lilljeborgii [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Glattulke [norsk]    Gymnocanthus tricuspis [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dvergulke [norsk]    Taurulus bubalis [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Paddeulke [norsk]    Cottunculus microps [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, paddeulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ulkefisker [norsk]    Scorpaeniformes [latin]   Orden (bl.a. uerfamilien, knurrfamilien, ulkefamilien, paddeulkefamilien, panserulkefamilien, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Panserulke [norsk]    Agonus cataphractus [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, panserulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Vanlig ulke [norsk]    Myoxocephalus scorpius [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ulkekutling [norsk]    Lebetus, Lebetes? scorpioides [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, kutlingfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sargassoulke [norsk]    Histrio histrio [latin]   sjelden, marin (beinfisker, makulker, sargassoulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ulkefamilien [norsk]    Cottidae [latin]   Familie (bl.a. hvitfinnet steinulke, steinsmett (steinulke), krokulke, glattulke, tornulke, vanlig ulke, hornulke, dvergulke, piggulke, nordlig knurrulke, arktisk knurrulke)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ulkefamilien  [norsk]    Bullheads and sculpins [engelsk]   Cottidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Nordlig knurrulke [norsk]    Triglops murray [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Arktisk knurrulke [norsk]    Triglops pingelii [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hvitfinnet steinulke [norsk]    Cottus gobio [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag