Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
vážastit, váccastit [samisk]    innsmigre seg [norsk]   (v) //son álelassii vážasta buorebuš olbmuid ’han innsmigrer seg stendig hos bedrefolk’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune