Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bivttas; váhti [samisk]    kledning [norsk]   (s) bivttas (-ktas-); //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-808(Sv): váhti (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune