Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
vázzit [samisk]    gå [norsk]   (v) (-cc-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83: boalccuhit 'gå på krumme bein' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83:boalcánit 'begynne å gå på krumme bein' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199:'vralte av sted'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune