Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
vajulkeahttá [samisk]    urakt, uraket [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-798: (i) (att vajulkeahtes) //vajulkeahtes oivviid ii oktage beasa sisa ’ingen slipper inn med urakt hode’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune