Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
valljivuohta [samisk]    overflod [norsk]   (s) (-d-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)2: ii dáidde badjel ábbut 'det er sikkert ingen overflod'; jf koke over
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune