Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
vearredahku [samisk]    misgjerning [norsk]   (s) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune