Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
vel [bokmål/riksmål/nynorsk]    godt, bra Jeg håper det går ham vel her i livet. Stå vel til. nøye, grundig, godt gjennomført Han gjorde det vel. fullt ut Det var vel fortjent. riktignok, Vel var det ikke pent sagt, men jeg tror du tok det i overkant ille opp. som konstantering, eller oppsummering Vel, vet vi noe mer? (trykklett) uttrykke noe som er opplagt Det vet jeg vel! (trykklett) trolig, ventelig Det kommer vel tre stykker. (trykklett) om noe man ønsker klarlagt eller bekreftet Det kommer vel tre stykker? (trykktungt) i overkant av Tanken tar vel 50 liter. i stor grad Det var vel kjent i lokalmiljøet at …
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 90 omtrentlig(e)
Velte [norsk]    Overturn [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bevel [engelsk]    skråkant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velge [norsk]    choose [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
level [engelsk]    nivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
level [engelsk]    nivå, høyde, plan, mengde, konsentrasjon [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Svovel [norsk]    SULFUR [engelsk]   molekylformel: S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
kravel [norsk]    carvel [engelsk]   caravela [synonym]   Kravell byggede skip 2 ,3 eller 4 master. Fokkemasten har råseil og de aktre latinerseil. (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Svivel [norsk]    Dreibar innretning av metall som hindrer at det blir tørn i tauverk eller kjetting.
Maritim ordliste © MaritimStart
virvel [norsk]    Vertebra, -ae [latin]   (gr. syn.: Spondylus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
virvel [norsk]    Vortex, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
marvel [engelsk]    undre seg (sterkt), være overrasket [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
virvel [norsk]    swirl [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Velger [norsk]    Chooser [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Vellum [engelsk]    transparent papir [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
ja vel [norsk]    javel  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Svivel [norsk]    Dreibart ledd.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
TRAVEL [norsk]    Lite stålbrett til å bake/gni inn armeringsnettet med, eller stålglatte en overflate.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
farvel [norsk]    mana dearvan [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
kavvel [norsk]    gávval [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
unravel [engelsk]    trevle(s) opp; utrede, løse, løse seg opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
velg(e) [norsk]    set [engelsk]   [-v] (sette)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
drøvel [norsk]    drøpel el. drøvel [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
farvel [FØR]    farvel el. farveler / farveller [norsk]   valgfritt i ubestemt flertall
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
likevel [norsk]    dattetge; liikká [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
runlevel [engelsk]    kjørenivå [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
velocity [engelsk]    hastighet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
velocity [engelsk]    hastighet [norsk]   (vektor)
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
Velum, -i [latin]    seil [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
velsignet [norsk]    blessed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ringvirvel [norsk]    Atlas, -antis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
smådjevel [norsk]    imp [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
ryggvirvel [norsk]    vertebra [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
velg alias [norsk]    alias as [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Velg bilde [norsk]    Select picture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
base level [engelsk]    erosjonsnivå [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ryggvirvel [norsk]    Vertebra [engelsk]   En ryggvirvel er en av 33 knokler som utgjør ryggraden. Ryggraden består av 7 cervikale ryggvirvler, 12 thorakale ryggvirvler, 5 lumbale ryggvirvler, 5 sacrale ryggvirvler og 4 halebensvirvler.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
water level [engelsk]    vannstand [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
group level [engelsk]    gruppenivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velg univers [norsk]    Velg et av de predefinerte universfilter for å få en sammenligning mot det definerte univers.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Velferdsstat [norsk]    The welfare state [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Hvitbukjuvel [norsk]    White-bellied Mountain-gem [engelsk]   Lampornis hemileucus [latin]   1 Tapantí 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
access level [engelsk]    tilgangsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
module level [engelsk]    modulnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velvet paper [engelsk]    spesialpapir som ser ut som fløyel [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
vel å merke [norsk]    vel og merke [FEIL]   (se egen artikkel om å eller og)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Gråhalejuvel [norsk]    Grey-tailed Mountain-gem [engelsk]   Lampornis cinereicauda E [latin]   1 San Gerardo de Dota 18/2, flere ss + Cerro de la Muerte 19/2, 5 San Gerardo de Dota 20/2, 5 Tapantí 3/3, 1 ss 4/3, 2 ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
velkomstbilde [norsk]    splash screen [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
outline level [engelsk]    disposisjonsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service level [engelsk]    servicegrad [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velkomstbilde [norsk]    splash screen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
warning level [engelsk]    advarselsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velouté [fransk]    kremet suppe [norsk]   creamy soup [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
response level [engelsk]    servicenivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velg merknader [norsk]    Select Annotations tool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velkomstsenter [norsk]    Welcome Center [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velordning(en) [norsk]    well-ordering [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Velle est posse [latin]    To be willing is to be able [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
procedure level [engelsk]    prosedyrenivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Liten sjødjevel [norsk]    Cryptopsaras couesi [latin]   sjelden, marin (beinfisker, makulker, sjødjevelfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
To the same level [engelsk]    Ad eundem gradum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Purpurstrupejuvel [norsk]    Purple-throated Mountain-gem [engelsk]   Lampornis calolaema [latin]   4 Monteverde 27/2, 10 (bl.a. 1 par m/reir) ss 28/2, 5+ ss 9/3, flere ss 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
compression level [engelsk]    komprimeringsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
permissions level [engelsk]    tillatelsesnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velvilje, godvilje [avløserord]    goodwill [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Velocity Made Good [engelsk]    VMG [akronym]   Angir gjennomsnittshastigheten fra et punkt til et annet i rettlinje (uavhengig om båten ikke seiler i en rett linje).
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
velgjører, donator [norsk]    benefactor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
veldig tykk kartong [norsk]    Chipboard [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
velge inn i Lagtinget [norsk]    elect to the Lagting [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
velge innen sin midte [norsk]    elect from among its Members [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
som hører til virvel [norsk]    Vertebralis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
confidentiality level [engelsk]    fortrolighetsgrad [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vellykket, problemfri [norsk]    succesfull [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
spam confidence level [engelsk]    SCL (Spam Confidence Level) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velkommen til Windows [norsk]    Windows Welcome [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Velvet-fronted Nuthatch [engelsk]    Rødnebbspettmeis [norsk]   Sitta frontalis [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Velvet-fronted Nuthatch [engelsk]    Rødnebbspettmeis [norsk]   Sitta frontalis [latin]   Fire ind. ved Dhikala, Corbett 26.2., ti ved Forktail Stream 28.2. og en nederst i Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Velvet-fronted Nuthatch [engelsk]    Rødnebbspettmeis [norsk]   Sitta frontalis [latin]   1 ind Poring 10., 2 ind Sukau 13., 1 ind Gomantong 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
velkjent Office-program [norsk]    familiar Office program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
status reporting level [engelsk]    nivå for statusrapportering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velge; utvalgt, utkåret [norsk]    elect [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
phishing confidence level [engelsk]    PCL (Phishing Confidence Level) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sirkelbevegelser, virvel [norsk]    gyres [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
velge, angi, (spesifisere) [norsk]    specify [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
optimum peat moisture level [engelsk]    det optimale fuktighetsnivået for torven [norsk]   optimal fuktighet for torven
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
velluktende, (søtt) duftende [norsk]    fragrant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
karusell; rundkjøring; virvel [norsk]    merry-go-round [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Windows Defender alert level [engelsk]    Windows Defender-varselnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
velte seg (i); nyte, kose seg med [norsk]    wallow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
velg ut/utvalgt, merke/merket, valg, velg [norsk]    select/selected [engelsk]   (markere/markert)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
veloverveid; bevisst, tilsiktet; sindig; overveie; drøfte, rådslå [norsk]    deliberate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no